Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Phú Yên tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

  • Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN
Ngày 14/8/2019, Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ảnh: Phạm Cường-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN