Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Đại hội điểm Đảng bộ xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn (Sơn La)

 • Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết nhất trí danh sách bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết nhất trí danh sách bầu Ban chấp hành Đảng bộ xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
 • Trong ảnh: Ban kiểm kiểm phiếu kiểm tra hòm phiếu trước khi tiến hành bầu BCH. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
  Trong ảnh: Ban kiểm kiểm phiếu kiểm tra hòm phiếu trước khi tiến hành bầu BCH. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra BCH Đảng bộ xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra BCH Đảng bộ xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra BCH Đảng bộ xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra BCH Đảng bộ xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra BCH Đảng bộ xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu bỏ phiếu bầu ra BCH Đảng bộ xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
 • Trong ảnh: Ban chấp hành Đảng bộ xã Chiềng Sung nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
  Trong ảnh: Ban chấp hành Đảng bộ xã Chiềng Sung nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Trong hai ngày 23 và 24/2/2020, Đảng bộ xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La tổ chức Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội điểm cấp xã của tỉnh Sơn La nói chung và huyện Mai Sơn nói riêng. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nướcNội chính & Ngoại giao

Tin mới

TTXVN