• Trong ảnh: Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Dư, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Dư, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Dư, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Liên bang Nga cho Thiếu tướng Nguyễn Hồng Dư, Tổng giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev trao Bằng Tri ân của Tổng thống Liên bang Nga cho tập thể Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev trao Bằng Tri ân của Tổng thống Liên bang Nga cho tập thể Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đại biểu tham dự. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Các đại biểu tham dự. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đại biểu tham dự. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và các đại biểu tham dự. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev phát biểu. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, chiều 19/11/2018, Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Anatolyevich Medvedev đến thăm và trao phần thưởng của Nhà nước Nga cho Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nướcNội chính & Ngoại giao

Tin mới

TTXVN