Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại An Giang

  • Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Sang –TTXVN
    Trong ảnh: Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Sang –TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Sang –TTXVN
    Trong ảnh: Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Sang –TTXVN
  • Trong ảnh: Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Sang –TTXVN
    Trong ảnh: Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Sang –TTXVN
Sáng 26/6/2019, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh An Giang “Về việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”. Ảnh: Thanh Sang –TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nướcNội chính & Ngoại giao

Tin mới

TTXVN