EVN tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

  • Trong ảnh: Khách hàng dùng điện thực hiện giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
    Trong ảnh: Khách hàng dùng điện thực hiện giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
  • Trong ảnh: Khách hàng dùng điện thực hiện giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
    Trong ảnh: Khách hàng dùng điện thực hiện giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN
Từ đầu năm đến nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, thực hiện triển khai cơ chế “1 cửa liên thông” theo Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính phủ; đến nay đã có 29/63 tỉnh/thành phố ban hành cơ chế phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước và ngành Điện. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN