Kiên Giang: Bộ đội Biên phòng bám chốt phòng chống dịch COVID-19

 • Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bám chốt làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên vùng biên giới. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bám chốt làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên vùng biên giới. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ bám chốt làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên vùng biên giới. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ bám chốt làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên vùng biên giới. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bám chốt làm nhiệm vụ. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bám chốt làm nhiệm vụ. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bám chốt làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên vùng biên giới. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên bám chốt làm nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 trên vùng biên giới. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 đã bố trí 41 chốt cố định trên tuyến biên giới với Campuchia, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép. Đơn vị phân công cán bộ, chiến sĩ trực chiến đấu 24/24 giờ, tại các chốt đường mòn, lối mở, cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ và phối hợp với các lực lượng hữu quan phòng chống dịch bệnh. Từ trung tuần tháng 3/2020 đến nay, đơn vị đã phát hiện xử lý theo quy định hơn 20 người nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN