Đại hội Thể thao toàn quốc 2022: Kết thúc ngày thi đấu thứ ba, môn Lặn

 • Trao giải nội dung Tiếp sức 4x200m Vòi hơi chân vịt nữ: Huy chương Vàng thuộc về đội Đà Nẵng; đội Hà Nội Huy chương bạc; đội Quân đội Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trao giải nội dung Tiếp sức 4x200m Vòi hơi chân vịt nữ: Huy chương Vàng thuộc về đội Đà Nẵng; đội Hà Nội Huy chương bạc; đội Quân đội Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trao giải nội dung Tiếp sức 4x200m Vòi hơi chân vịt nam: Đội TP. Hồ Chí Minh đoạt Huy chương Vàng; đội Quân đội đoạt Huy chương Bạc; đội Đà Nẵng đoạt Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trao giải nội dung Tiếp sức 4x200m Vòi hơi chân vịt nam: Đội TP. Hồ Chí Minh đoạt Huy chương Vàng; đội Quân đội đoạt Huy chương Bạc; đội Đà Nẵng đoạt Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trao giải nội dung Khí tài 400m nam: VĐV Danh Thành Tôn (Quảng Ninh) Huy chương Vàng; Lê Quý Đôn (Quân đội) Huy chương Bạc; Nguyễn Tiến Đạt (TP. Hồ Chí Minh) Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trao giải nội dung Khí tài 400m nam: VĐV Danh Thành Tôn (Quảng Ninh) Huy chương Vàng; Lê Quý Đôn (Quân đội) Huy chương Bạc; Nguyễn Tiến Đạt (TP. Hồ Chí Minh) Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trao giải nội dung Vòi hơi chân vịt 50m nữ: VĐV Cao Thị Duyên (Thanh Hoá) đoạt Huy chương vàng; Phạm Thị Thu (Hải Dương) Huy chương Bạc; Nguyễn Thị Thảo (Nam Định) Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trao giải nội dung Vòi hơi chân vịt 50m nữ: VĐV Cao Thị Duyên (Thanh Hoá) đoạt Huy chương vàng; Phạm Thị Thu (Hải Dương) Huy chương Bạc; Nguyễn Thị Thảo (Nam Định) Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trao giải nội dung Vòi hơi chân vịt 50m nam: với HCV thuộc về VĐV Nguyễn Thành Lộc (TP. Hồ Chí Minh) đoạt Huy chương Vàng;Lê Đặng Đức Việt (Hà Nội)đoạt Huy chương Bạc; Đỗ Đình Toàn (TP. Hồ Chí Minh) đoạt Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trao giải nội dung Vòi hơi chân vịt 50m nam: với HCV thuộc về VĐV Nguyễn Thành Lộc (TP. Hồ Chí Minh) đoạt Huy chương Vàng;Lê Đặng Đức Việt (Hà Nội)đoạt Huy chương Bạc; Đỗ Đình Toàn (TP. Hồ Chí Minh) đoạt Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trao giải nội dung Chân vịt đôi 400m nữ: VĐV Lê Thị Thanh Vân (Hải Dương) đoạt Huy chương Vàng; VĐV Cao Thị Duyên (Thanh Hoá) đoạt Huy chương Bạc; VĐV Nguyễn Thị Thảo (Nam Định) đoạt Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trao giải nội dung Chân vịt đôi 400m nữ: VĐV Lê Thị Thanh Vân (Hải Dương) đoạt Huy chương Vàng; VĐV Cao Thị Duyên (Thanh Hoá) đoạt Huy chương Bạc; VĐV Nguyễn Thị Thảo (Nam Định) đoạt Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trao giải nội dung Chân vịt đôi 400m nam: VĐV Vũ Đặng Nhật Nam (Đồng Nai) đoạt Huy chương Vàng; VĐV Phan Đức Toản (Quảng Bình) đoạt Huy chương Bạc; VĐV Nguyễn Lê Truyền Đạt (Đồng Nai) đoạt Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trao giải nội dung Chân vịt đôi 400m nam: VĐV Vũ Đặng Nhật Nam (Đồng Nai) đoạt Huy chương Vàng; VĐV Phan Đức Toản (Quảng Bình) đoạt Huy chương Bạc; VĐV Nguyễn Lê Truyền Đạt (Đồng Nai) đoạt Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Trao giải nội dung Khí tài 400m nữ: VĐV Trương Hồng Phúc (TP. Hồ Chí Minh) đoạt Huy chương Vàng. VĐV Nguyễn Thị Hằng (Đà Nẵng) đoạt Huy chương bạc. VĐV Thạch Thị Thảo Sương (Quân đội) đoạt Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Trao giải nội dung Khí tài 400m nữ: VĐV Trương Hồng Phúc (TP. Hồ Chí Minh) đoạt Huy chương Vàng. VĐV Nguyễn Thị Hằng (Đà Nẵng) đoạt Huy chương bạc. VĐV Thạch Thị Thảo Sương (Quân đội) đoạt Huy chương Đồng. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Các vận động viên thi đấu nội dung Tiếp sức 4x200m Vòi hơi chân vịt nữ. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Các vận động viên thi đấu nội dung Tiếp sức 4x200m Vòi hơi chân vịt nữ. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Các vận động viên thi đấu nội dung Khí tài 400m nam. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Các vận động viên thi đấu nội dung Khí tài 400m nam. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Các vận động viên thi đấu nội dung Chân vịt đôi 400m nữ. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Các vận động viên thi đấu nội dung Chân vịt đôi 400m nữ. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Các vận động viên thi đấu nội dung Chân vịt đôi 400m nam. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Các vận động viên thi đấu nội dung Chân vịt đôi 400m nam. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Các vận động viên thi đấu nội dung Chân vịt đôi 400m nam. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Các vận động viên thi đấu nội dung Chân vịt đôi 400m nam. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
 • Các vận động viên thi đấu nội dung Khí tài 400m nữ. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
  Các vận động viên thi đấu nội dung Khí tài 400m nữ. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN
Tối 7/12/2022, tại Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình (Hà Nội), kết thúc ngày thi thứ ba môn Lặn, các nội dung: Vòi hơi chân vịt 50m nam - nữ; Chân vịt đôi 400m nam - nữ; Khí tài 400m nam-nữ; Tiếp sức 4x200m Vòi hơi chân vịt nam-nữ. Ảnh: Tuấn Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Chuyên đề

Tin mới

TTXVN