Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Chương trình Xuân Quê hương năm 2022

 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chung vui với kiều bào và nghệ sĩ tại Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chung vui với kiều bào và nghệ sĩ tại Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chung vui với kiều bào và nghệ sĩ tại Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chung vui với kiều bào và nghệ sĩ tại Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân tham quan triển lãm
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân tham quan triển lãm "Một Việt Nam vững tin” bao gồm 20 tác phẩm nổi bật trong cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng". Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu dự Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các đại biểu dự Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân tham quan triển lãm
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân tham quan triển lãm "Một Việt Nam vững tin” bao gồm 20 tác phẩm nổi bật trong cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng". Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai Xuân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai Xuân. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bà con kiều bào dự Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân và các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bà con kiều bào dự Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Tối 22/1/2022, tại Nhà hát lớn, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đông đảo kiều bào dự Chương trình Xuân Quê hương năm 2022. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Chuyên đề

Tin mới

TTXVN