Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Lào

  • Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
  • Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
    Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
Chiều 16/7/2019, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khampha Sengdara. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN

Chuyên đề

Tin mới

TTXVN