Quảng Trị: Quý 1/2020, sản xuất công nghiệp tăng khá

 • Trong ảnh: May hàng xuất khẩu của Công ty may Tân Định trong Khu công nghiệp Cam Thành, huyện Cam Lộ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
  Trong ảnh: May hàng xuất khẩu của Công ty may Tân Định trong Khu công nghiệp Cam Thành, huyện Cam Lộ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
 • Trong ảnh: Chế biến gỗ trong Khu công nghiệp Cam Thành, huyện Cam Lộ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
  Trong ảnh: Chế biến gỗ trong Khu công nghiệp Cam Thành, huyện Cam Lộ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
 • Trong ảnh: Cắt đá tự nhiên trong Khu công nghiệp Cam Thành, huyện Cam Lộ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
  Trong ảnh: Cắt đá tự nhiên trong Khu công nghiệp Cam Thành, huyện Cam Lộ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
 • Trong ảnh: Chế biến gỗ trong Khu công nghiệp Cam Thành, huyện Cam Lộ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
  Trong ảnh: Chế biến gỗ trong Khu công nghiệp Cam Thành, huyện Cam Lộ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
 • Trong ảnh: May hàng xuất khẩu của Công ty may Tân Định trong khu công nghiệp Cam Thành, huyện Cam Lộ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
  Trong ảnh: May hàng xuất khẩu của Công ty may Tân Định trong khu công nghiệp Cam Thành, huyện Cam Lộ. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Đến hết quý 1/2020, sản xuất công nghiệp của tỉnh Quảng Trị đạt mức tăng trưởng khá, bình quân tăng gần 8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số ngành có mức tăng cao như: sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 36,55%; khai thác quặng kim loại tăng 27,68%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,77%...Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nướcKinh tế

Tin mới

TTXVN