Lễ công bố và trao danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2022

 • Ban tổ chức trao danh hiệu cho các sản phẩm ATTT thuộc Hạng mục 2 “Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Ban tổ chức trao danh hiệu cho các sản phẩm ATTT thuộc Hạng mục 2 “Sản phẩm an toàn thông tin triển vọng xuất sắc”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Ban tổ chức trao danh hiệu cho các dịch vụ ATTT thuộc Hạng mục 4 “Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Ban tổ chức trao danh hiệu cho các dịch vụ ATTT thuộc Hạng mục 4 “Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Quang cảnh chương trình. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Quang cảnh chương trình. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Ban tổ chức trao danh hiệu cho các Hạng mục 5, 6, 7, 8: Top doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Ban tổ chức trao danh hiệu cho các Hạng mục 5, 6, 7, 8: Top doanh nghiệp an toàn thông tin Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Ban tổ chức trao danh hiệu cho các dịch vụ ATTT thuộc Hạng mục 4 “Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Ban tổ chức trao danh hiệu cho các dịch vụ ATTT thuộc Hạng mục 4 “Dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu”. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
Chiều 09/12/2022, tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) tổ chức Lễ công bố và trao danh hiệu “Chìa khóa vàng” 2022. Chương trình bình chọn đã lựa chọn và trao danh hiệu Chìa khóa vàng cho 26 sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin tiêu biểu và 12 lượt doanh nghiệp ATTT xuất sắc của 13 doanh nghiệp an toàn thông tin trong nước. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nướcKinh tế

Tin mới

TTXVN