Ngành Thuế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

 • Trong ảnh: Hoạt động tại Trung tâm Giám sát Hệ thống công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Hoạt động tại Trung tâm Giám sát Hệ thống công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Hoạt động tại Trung tâm Giám sát Hệ thống công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Hoạt động tại Trung tâm Giám sát Hệ thống công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Hoạt động tại Trung tâm Giám sát Hệ thống công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Hoạt động tại Trung tâm Giám sát Hệ thống công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
 • Trong ảnh: Hoạt động tại Trung tâm Giám sát Hệ thống công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
  Trong ảnh: Hoạt động tại Trung tâm Giám sát Hệ thống công nghệ thông tin (Tổng cục Thuế). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN
6 tháng đầu năm 2019, tổng số thu nộp ngân sách Nhà nước do ngành Thuế quản lý đạt 597.786 tỷ đồng, bằng 51,2% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cục Thuế đã xây dựng, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu triển khai các quy trình, chính sách mới; triển khai công tác xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) chuyên ngành thông qua việc tổ chức tập huấn ứng dụng kho CSDL cho 63 Cục Thuế trên cả nước. Thời gian tới, ngành Thuế tiếp tục triển khai nâng cấp phần mềm, mở rộng dịch vụ thuế điện tử, kho CSDL, hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật, hệ thống an toàn thông tin tiến tới hình thành hệ thống CSDL về hóa đơn điện tử. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nướcKinh tế

Tin mới

TTXVN