CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TTXVN

 

I: CÁC ĐƠN VỊ GIÚP VIỆC TỔNG GIÁM ĐỐC:

 

1. Hội đồng nghiên cứu, phát triển

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội    - Điện thoại:(+84 24) 39 332 417    - Fax: (+84 24)
    - Email:

2. Ban Thư ký Biên tập:

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
    - Điện thoại: (+84 24) 38255443, (+84 24) 38252530
    - Fax: (+84 24) 38252984 
    - Email: btk@vnanet.vn

3. Ban Tổ chức Cán bộ:

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 39 331 132 
    - Fax: (+84 24) 39 332 152 
    - Email: tccbvna@vnanet.vn

4. Ban Kế hoạch-Tài chính:

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 38 262 853 
    - Fax: (+84 24) 39 331 367 
    - Email: vnakhtv.@hn.vnn.vn

5. Ban Kiểm tra:

    - Địa chỉ: 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 38 250 710 
    - Fax: (+84 24) 38 250 710

6. Văn phòng:

    - Địa chỉ: 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 39 252 762, (+84 4) 38 332 417 
    - Email: vpttx@vnanet.vn

 

II: CÁC ĐƠN VỊ BIÊN TẬP

 

7. Ban biên tập tin trong nước:

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 38 332 924 
    - Fax: (+84 24) 38 267 981
    - Email: btn@vnanet.vn

8. Ban biên tập tin thế giới:

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 38 257 009 
    - Fax: (+84 24) 38 241 674
    - Email: btg@vnanet.vn

9. Ban biên tập tin đối ngoại:

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại:(+84 24) 38 251 281 
    - Fax: (+84 24) 39 330 970
    - Email: bdn@ vnanet.vn

10. Ban biên tập tin Kinh tế:

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 39 330 400 
    - Fax: (+84 24) 38 242 317
    - Email: banbientaptkt@gmail.com

11. Ban biên tập ảnh:

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 38 256 264 
    - Fax: (+84 24) 38 256 264
    - Email: bananh@vnanet.vn

12. Trung thông Tin-Tư liệu:

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 39 330 019 
    - Fax: (+84 24) 39 330 018
    - Email: ttdktl.ttxvn@gmail.com

13. Trung tâm Truyền hình Thông tấn:

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 38 255 735 
    - Fax: (+84 24) 39 330 335
    - Email: vnews@vnanet.vn

 

III: CÁC CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÂN XÃ, BÁO, TẠP CHÍ, CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP

 

14. Cơ quan đại diện TTXVN tại TP HCM:

    - Địa chỉ: 116-118-120 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP HCM 
    - Điện thoại: (+84 28) 39 305 921 
    - Fax: (+84 28) 39 303 4144 
    - Email: vnahcm@ fmail.vnn.vn

15. Cơ quan đại diện TTXVN tại Đà Nẵng:

    - Địa chỉ: 28 Lê Thánh Tông- Quận Hải Châu, Đà Nẵng 
    - Điện thoại: (+84 236) 38 21440 
    - Fax: (+84 236) 38 22046 
    - Email: vpdanang@ vnanet.vn

16. Các phân xã TTXVN tại các tỉnh, thành phố: 63 phân xã:

17. Các phân xã TTXVN ở nước ngoài: 27 phân xã:

18. Báo ảnh Việt Nam :

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 39 332 295 
    - Fax: (+84 24) 39 332 291 
    - Email: vietnamvnp@gmail.com
    - Website: http://vietnam.vnanet.vn/

19. Báo Tin tức:

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 38 267 337 
    - Fax: (+84 24) 38 253 753 
    - Email: toasoantintuc@gmail.com / thuky@baotintuc.vn

20. Báo điện tử "VietnamPlus":

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 39 411 350 
    - Fax:(+84 24) 39 411 348 
    - Email: vietnamplus2008@gmail.com

21. Báo Thể thao-Văn hóa:

    - Địa chỉ: Số 11 Trần Hưng Đạo, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 39 331 878 
    - Fax: (+84 24) 39 332 311 
    - Email: ttvh@vnanet.vn
    - http://www.thethaovanhoa.vn

22. Báo Việt Nam News :

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 39 332 316 
    - Fax: (+84 24) 39 332 311 
    - Email: vnnews@vnagency.com.vn 
    - http://vietnamnews.vn/

23. Báo Le Courrier du Vietnam :

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 39 252 096 
    - Fax: (+84 24) 38 258 368 
    - Email: courrier@vnanet.vn
    - http://lecourrier.vnanet.vn

24. Tòa soạn Khoa học và Công nghệ :

    - Địa chỉ: Số 33 Lê Thánh Tông, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 39 334 586 
    - Fax: (+84 24) 39 334 5866 
    - Email: anhtu1912@yahoo.com

25. Báo ảnh Dân tộc và Miền núi :

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 38 251 280 
    - Fax: (+84 24) 38 262 185 
    - Email: baoanhdantocmiennui@gmail.com

26. Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum :

    - Địa chỉ: Số 77-79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 38 248 670 
    - Fax: (+84 24) 38 248 672 
    - Email: vllf@vnanet.vn
    - Website: http://vietnamlawmagazine.vn/

28. Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn :

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 38 252 356 
    - Email: vnaservice@vnanet.vn

29. Trung tâm Hợp tác Quốc tế Thông tấn (VNA8) :

    - Địa chỉ: Số 8 Trần Hưng Đạo , Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 38 265 519 
    - Fax: (+84 24) 38 259 617 
    - Email: ttxvna8@gmail.com

30. Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thông tấn :

    - Địa chỉ: Số 11 Trần Hưng Đạo , Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 39 330 540 
    - Fax: (+84 24) 39 332 080 
    - Email: trungtamdaodaottxvn@vnanet.vn

31. Trung tâm tin học:

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 38 254 843 
    - Fax: (+84 24) 38 254 843 
    - Email: ttth_ttx@vnanet.vn

32. Nhà Xuất bản Thông tấn :

    - Địa chỉ: Số 79 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 39 332 279 
    - Fax: (+84 24) 39 332 2766 
    - Email: nhaxuatbanthongtan@vnanet.vn
    - Website: http://www.sachthongtan.com.vn

33. Trung tâm phát triển truyền thông Thông Tấn :

    - Địa chỉ: Số 05 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 38 254 997 
    - Fax: (+84 24) 39. 331 009 
    - Email:

34. Công ty TNHH MTV ITAXA:

    - Địa chỉ: Số 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, Q3, TP HCM 
    - Điện thoại: 028.9304426, 9306456 - 9303425 
    - Fax: 028.9393239, 9301501 
    - Email: itaxa@hcm.vnn.vn

35. Công ty TNHH 1 1 thành viên In Thương mại :

    - Địa chỉ: Phố Hạ Đình, Phường Hạ đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội 
    - Phòng đại diện: Số 3 và số 11 Phan Huy Chú, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
    - Điện thoại: (+84 24) 38 581 222 
    - Fax: (+84 24) 38 249 971; 35 571 770 
    - Email: math2ttx@hn.vnn.vn