Tây Ninh ứng dụng công nghệ trong xử lý rác thải

 • Công nhân nhà máy xử lý rác thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường xanh Huê Phương VN vận hành tại trung tâm điều khiển của lò đốt rác. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
  Công nhân nhà máy xử lý rác thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường xanh Huê Phương VN vận hành tại trung tâm điều khiển của lò đốt rác. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
 • Công nhân nhà máy xử lý rác thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường xanh Huê Phương VN vận hành lò đốt rác. Nhà máy xử lý rác thải của Công ty được đầu tư công nghệ khá hiện đại, giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
  Công nhân nhà máy xử lý rác thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường xanh Huê Phương VN vận hành lò đốt rác. Nhà máy xử lý rác thải của Công ty được đầu tư công nghệ khá hiện đại, giảm thiểu tác động ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
 • Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt từ các nguồn chuẩn bị xử lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường xanh Huê Phương VN. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
  Khu vực tập kết rác thải sinh hoạt từ các nguồn chuẩn bị xử lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường xanh Huê Phương VN. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
 • Khu vực rác thải sinh hoạt được phân loại để sản xuất phân hữu cơ tại nhà máy xử lý rác thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường xanh Huê Phương VN. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
  Khu vực rác thải sinh hoạt được phân loại để sản xuất phân hữu cơ tại nhà máy xử lý rác thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường xanh Huê Phương VN. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
 • Khu vực sản xuất gạch không nung từ xỉ than thải ra trong công đoạn đốt rác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường xanh Huê Phương VN (xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) có công suất 300 tấn rác/ngày (gồm xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 200 tấn/ngày và rác nguy hại công suất 100 tấn/ngày). Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
  Khu vực sản xuất gạch không nung từ xỉ than thải ra trong công đoạn đốt rác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường xanh Huê Phương VN (xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu) có công suất 300 tấn rác/ngày (gồm xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 200 tấn/ngày và rác nguy hại công suất 100 tấn/ngày). Ảnh: Thanh Tân - TTXVN
Tỉnh Tây Ninh hiện đang triển khai chuyển đổi công nghệ, đầu tư công nghệ xử lý rác tiên tiến, hiện đại; xử lý và tận dụng chất thải làm nguồn nguyên liệu cho sản xuất tại các nhà máy xử lý chất thải trên địa bàn. Ảnh: Thanh Tân - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nướcKinh tế

Tin mới

TTXVN