Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV (sáng 21/5)

  • Trong ảnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
    Trong ảnh: Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hải Phòng. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
[21/05/2019 13:02:39] Sáng 21/5/2019, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Giáo dục (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi); Cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Chuyên đề

Tin mới

TTXVN