• Trong ảnh: Người dân xã Tam Đa (Sơn Dương, Tuyên Quang) thu hoạch mía bán cho nhà máy. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
  Trong ảnh: Người dân xã Tam Đa (Sơn Dương, Tuyên Quang) thu hoạch mía bán cho nhà máy. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
 • Trong ảnh: Thu mua mía nguyên liệu tại Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
  Trong ảnh: Thu mua mía nguyên liệu tại Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
 • Trong ảnh: Sản xuất đường tại Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
  Trong ảnh: Sản xuất đường tại Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
 • Trong ảnh: Đóng gói đường tại Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
  Trong ảnh: Đóng gói đường tại Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
 • Trong ảnh: Sản phẩm đường của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
  Trong ảnh: Sản phẩm đường của Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương. Ảnh: Quang Cường - TTXVN
Niên vụ 2018 - 2019, toàn tỉnh Tuyên Quang có trên 8.250 ha mía nguyên liệu cho thu hoạch. Thời điểm này, Công ty Cổ phần Mía đường Sơn Dương đã bố trí 460 xe thu mua, vận chuyển mía cho người dân, cung cấp mía nguyên liệu cho 2 nhà máy có công suất ép đạt gần 6.000 tấn mía/ngày, phấn đấu thu mua, vận chuyển hết trên 457.000 tấn mía nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong quý I/2019. Ảnh: Quang Cường - TTXVN

Chuyên đề

Tin mới

TTXVN