• Trong ảnh: Hơn 3.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
  Trong ảnh: Hơn 3.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
 • Trong ảnh: Hơn 3.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
  Trong ảnh: Hơn 3.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
 • Trong ảnh: Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 219. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
  Trong ảnh: Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 219. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
 • Trong ảnh: Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 219. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
  Trong ảnh: Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 219. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
 • Trong ảnh: Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 219. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
  Trong ảnh: Chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 219. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN
Sáng 24/03/2019, tại Công viên Văn Miếu, Thành phố Cao Lãnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ,Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 với hơn 3.000 người tham. Ảnh: Nguyễn Văn Trí - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nước

Tin mới

TTXVN