• Đoàn công tác kiểm tra công tác lấy nước đợt 1 tại Trạm bơm Hữu Bi, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Đoàn công tác kiểm tra công tác lấy nước đợt 1 tại Trạm bơm Hữu Bi, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 tại xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Cán bộ kỹ thuật của Tổng cục Thủy lợi kiểm tra độ mặn cho phép dưới 0,8/1.000 đủ điểu kiện lấy nước đổ ải tại Cống lấy nước xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Cán bộ kỹ thuật của Tổng cục Thủy lợi kiểm tra độ mặn cho phép dưới 0,8/1.000 đủ điểu kiện lấy nước đổ ải tại Cống lấy nước xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn công tác kiểm tra công tác lấy nước đợt 1 tại Trạm bơm Hữu Bi, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn công tác kiểm tra công tác lấy nước đợt 1 tại Trạm bơm Hữu Bi, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn công tác kiểm tra công tác vận hành lấy nước đợt 1 tại Trạm bơm Hữu Bi, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn công tác kiểm tra công tác vận hành lấy nước đợt 1 tại Trạm bơm Hữu Bi, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Chiều 22/1/2019, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (Bộ Công thương) kiểm tra lấy nước đợt 1 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 tại tỉnh Nam Định. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nước

Tin mới

TTXVN