Bầu cử QH và HĐND: Thành phố Hồ Chí Minh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác bầu cử

  • Trong ảnh: Vận hành phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại trụ sở UBND Quận 1. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
    Trong ảnh: Vận hành phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại trụ sở UBND Quận 1. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Sáng 7/5/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Nội vụ tổ chức vận hành thử phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Phần mềm hỗ trợ bầu cử có các chức năng: lập danh sách cử tri và in thẻ cử tri, báo cáo biến động của cử tri, báo cáo tiến độ cử tri đi bầu các cấp, tổng hợp kết quả bầu cử, lập các báo cáo của Ban Bầu cử, Ủy ban Bầu cử theo các biểu mẫu do Hội đồng Bầu cử quốc gia quy định… Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN