• Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Võ Văn Thưởng phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN
Sáng 21/11/2018, tại Hà Nội, Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Văn Điệp – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nước

Tin mới

TTXVN