• Trong ảnh: Quốc kỳ Australia được hạ thấp trên đỉnh tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra. Ảnh: Khánh Linh - Pv TTXVN tại Australia
    Trong ảnh: Quốc kỳ Australia được hạ thấp trên đỉnh tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra. Ảnh: Khánh Linh - Pv TTXVN tại Australia
  • Trong ảnh: Quốc kỳ Australia được treo thấp xuống ngày 26/9 trên nóc nhà Quốc hội để tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Khánh Linh - Pv TTXVN tại Australia
    Trong ảnh: Quốc kỳ Australia được treo thấp xuống ngày 26/9 trên nóc nhà Quốc hội để tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Khánh Linh - Pv TTXVN tại Australia
  • Trong ảnh: Quốc kỳ Australia được hạ thấp trên đỉnh tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra ngày 26/9 để tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Khánh Linh - Pv TTXVN tại Australia
    Trong ảnh: Quốc kỳ Australia được hạ thấp trên đỉnh tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Canberra ngày 26/9 để tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh: Khánh Linh - Pv TTXVN tại Australia
Australia đã treo cờ rủ tại tất cả các trụ sở Nhà nước và chính quyền bang trên khắp nước này trong ngày 26/9/2018 để tưởng niệm Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang. Ảnh: Khánh Linh - Pv TTXVN tại Australia

Ảnh Ảnh thời sự Trong nước

Tin mới

TTXVN