• Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết Núi Tiên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất nước tinh khiết Núi Tiên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Cơ giới hóa được áp dụng trên cánh đồng trồng cỏ của công ty TH. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Cơ giới hóa được áp dụng trên cánh đồng trồng cỏ của công ty TH. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Hệ thống máy tưới nước tự động chăm sóc cánh đồng trồng cỏ tại công ty. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Hệ thống máy tưới nước tự động chăm sóc cánh đồng trồng cỏ tại công ty. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Trại chăn nuôi bò lấy sữa của công ty. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Trại chăn nuôi bò lấy sữa của công ty. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Trại chăn nuôi bò lấy sữa của công ty. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Trại chăn nuôi bò lấy sữa của công ty. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu trồng rau sạch của công ty. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm khu trồng rau sạch của công ty. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, nhân viên và chuyên gia đang công tác tại Công ty TH. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, nhân viên và chuyên gia đang công tác tại Công ty TH. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, nhân viên và chuyên gia đang công tác tại Công ty TH. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, nhân viên và chuyên gia đang công tác tại Công ty TH. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, nhân viên và chuyên gia của Công ty TH. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với cán bộ, nhân viên và chuyên gia của Công ty TH. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm cánh đồng trồng cỏ và rau sạch. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm cánh đồng trồng cỏ và rau sạch. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm cánh đồng trồng cỏ và rau sạch của Công ty TH. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm cánh đồng trồng cỏ và rau sạch của Công ty TH. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên lá cờ của Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Lao động hạng Nhì lên lá cờ của Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì của Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Chiều 22/2/2019, tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành Nhà máy nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nước

Tin mới

TTXVN