Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vasilievich Vnukov đến chào từ biệt

  • Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vasilievich Vnukov. Ảnh: Trí Dũng  - TTXVN
    Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vasilievich Vnukov. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN
  • Chiều 3/12/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vasilievich Vnukov đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vasilievich Vnukov chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh : Trí Dũng- TTXVN
    Chiều 3/12/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vasilievich Vnukov đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Trong ảnh : Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vasilievich Vnukov chụp ảnh chung với các đại biểu. Ảnh : Trí Dũng- TTXVN
Chiều 3/12/2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Liên bang Nga Konstantin Vasilievich Vnukov đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN