Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra và nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra và nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra giao nhiệm vụ cho các đơn vị thi công nút giao Đông Xuân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra giao nhiệm vụ cho các đơn vị thi công nút giao Đông Xuân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, chúc mừng năm mới tới kỹ sư, công nhân thi công nút giao Đông Xuân thuộc dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, chúc mừng năm mới tới kỹ sư, công nhân thi công nút giao Đông Xuân thuộc dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra và nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra và nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, chúc mừng năm mới tới kỹ sư, công nhân thi công hầm Thung Thi thuộc dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, chúc mừng năm mới tới kỹ sư, công nhân thi công hầm Thung Thi thuộc dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, chúc mừng năm mới tới kỹ sư, công nhân thi công hầm Thung Thi thuộc dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, chúc mừng năm mới tới kỹ sư, công nhân thi công hầm Thung Thi thuộc dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, chúc mừng năm mới tới kỹ sư, công nhân thi công hầm Thung Thi thuộc dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, chúc mừng năm mới tới kỹ sư, công nhân thi công hầm Thung Thi thuộc dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, chúc mừng năm mới tới kỹ sư, công nhân thi công hầm Thung Thi thuộc dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, chúc mừng năm mới tới kỹ sư, công nhân thi công hầm Thung Thi thuộc dự án thành phần cao tốc Mai Sơn - QL45. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Sáng 28/1/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra Dự án thành phần đầu tư xây dựng cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (dài 63,37 km, nối Ninh Bình - Thanh Hóa) và cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt (dài hơn 49km, đi qua 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), thuộc Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; thăm, động viên cán bộ, công nhân và nhân dân khu tái định cư của dự án. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN