• Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương, hoa trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương, hoa trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hoa trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương, hoa trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương, hoa trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương, hoa trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương, hoa trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương, hoa trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương, hoa trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Sáng 24/3/2019, tại tỉnh Quảng Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương, hoa trước Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trên núi Cấm, thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nước

Tin mới

TTXVN