Ủy ban Bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh họp phiên thứ 3

  • Trong ảnh: Đại diện các Tiểu ban phục vụ Ủy ban bầu cử Thành phố phát biểu ý kiến. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Trong ảnh: Đại diện các Tiểu ban phục vụ Ủy ban bầu cử Thành phố phát biểu ý kiến. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  • Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố chủ trì Phiên họp thứ 3. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban bầu cử Thành phố chủ trì Phiên họp thứ 3. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
  • Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị  Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Phó Trưởng Tiểu ban Hành chính-Tổng hợp Ủy ban bầu cử Thành phố trình bày một số vấn đề liên quan đến mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
    Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố, Phó Trưởng Tiểu ban Hành chính-Tổng hợp Ủy ban bầu cử Thành phố trình bày một số vấn đề liên quan đến mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Sáng 2/3/2021, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 họp phiên thứ 3, đánh giá tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử và thống nhất kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN