• Trong ảnh: Khi trời sáng, chợ cá “Âm phủ” chỉ còn lác đác người mua, bán. Ảnh: Anh Đức – TTXVN.
  Trong ảnh: Khi trời sáng, chợ cá “Âm phủ” chỉ còn lác đác người mua, bán. Ảnh: Anh Đức – TTXVN.
 • Trong ảnh: Người dân đưa cá, tôm đánh bắt được trên cánh đồng ngập lũ đến chợ
  Trong ảnh: Người dân đưa cá, tôm đánh bắt được trên cánh đồng ngập lũ đến chợ "Âm phủ" bán. Ảnh: Anh Đức – TTXVN.
 • Trong ảnh: Cá chạch bùn tự nhiên được người dân làm nghề chài lưới đưa lên chợ. Ảnh: Anh Đức – TTXVN.
  Trong ảnh: Cá chạch bùn tự nhiên được người dân làm nghề chài lưới đưa lên chợ. Ảnh: Anh Đức – TTXVN.
 • Trong ảnh: Một tiểu thương chọn lựa từng con cá, mặc dù số lượng rất ít ỏi trước khi đem ra chợ lẻ. Ảnh: Anh Đức – TTXVN.
  Trong ảnh: Một tiểu thương chọn lựa từng con cá, mặc dù số lượng rất ít ỏi trước khi đem ra chợ lẻ. Ảnh: Anh Đức – TTXVN.
 • Trong ảnh: Một bạn hàng cân cá trước khi đem ra chợ lẻ. Ảnh: Anh Đức – TTXVN.
  Trong ảnh: Một bạn hàng cân cá trước khi đem ra chợ lẻ. Ảnh: Anh Đức – TTXVN.
 • Trong ảnh: Mua bán trong đêm nên người dân phải sử dụng đèn pin để thắp sáng. Ảnh: Anh Đức – TTXVN.
  Trong ảnh: Mua bán trong đêm nên người dân phải sử dụng đèn pin để thắp sáng. Ảnh: Anh Đức – TTXVN.
Gần 30 năm qua, chợ cá “Âm phủ” Tha La, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, luôn được nhóm họp từ lúc tờ mờ sáng với đầy đủ đặc sản mùa nước nổi của dân chài đem bán cho tiểu thương. Sở dĩ người ta gọi là chợ cá “âm phủ” vì nó chỉ diễn ra trong khoảng thời gian từ 2-6 giờ sáng, sau đó tự giải tán. Ảnh: Anh Đức – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nước

Tin mới

TTXVN