Trà Vinh: Xuống giống vụ lúa Hè Thu

  • Trong ảnh: Nông dân huyện Tiểu Cần cấy dặm lúa Hè Thu. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân huyện Tiểu Cần cấy dặm lúa Hè Thu. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
  • Trong ảnh: Nông dân huyện Tiểu Cần cấy dặm lúa Hè Thu. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân huyện Tiểu Cần cấy dặm lúa Hè Thu. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
  • Trong ảnh: Nông dân huyện Tiểu Cần cấy dặm lúa Hè Thu. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
    Trong ảnh: Nông dân huyện Tiểu Cần cấy dặm lúa Hè Thu. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
Theo kế hoạch, vụ Hè Thu 2021, toàn tỉnh Trà Vinh gieo trồng 73.275 ha. Đến nay, nông dân trong tỉnh đã xuống giống được hơn 20% diện tích. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN