• Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (giữa) chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (giữa) chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (giữa) chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (giữa) chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đồng chí trong Bộ Chính trị tại cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Các đồng chí trong Bộ Chính trị tại cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (giữa) chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (giữa) chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tại cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị tại cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban đảng, các bộ, ngành có liên quan tham dự cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban đảng, các bộ, ngành có liên quan tham dự cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban đảng, các bộ, ngành có liên quan tham dự cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Trong ảnh: Các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban đảng, các bộ, ngành có liên quan tham dự cuộc họp. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
 • Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
  Ảnh: Trí Dũng – TTXVN
Trong hai ngày 18-19/9/2018, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị để cho ý kiến về các đề án chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII): Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và một số vấn đề quan trọng khác. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nướcNội chính & Ngoại giao

Tin mới

TTXVN