Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề 2021

 • Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
 • Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
  Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN
Chiều 12/6/2021, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khoá về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề 2021. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Hội nghị. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nướcNội chính & Ngoại giao

Tin mới

TTXVN