• Trong ảnh: Phần thi diễu hành qua khán đài của các đội tuyển. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Phần thi diễu hành qua khán đài của các đội tuyển. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Phần thi diễu hành qua khán đài của các đội tuyển. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Phần thi diễu hành qua khán đài của các đội tuyển. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Phần thi đặc sắc của đội tuyển Phòng CSCĐ tỉnh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Phần thi đặc sắc của đội tuyển Phòng CSCĐ tỉnh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Phần thi tháo lắp súng của các đội tuyển. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Phần thi tháo lắp súng của các đội tuyển. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Phần thi đặc sắc của đội tuyển Phòng CSCĐ tỉnh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Phần thi đặc sắc của đội tuyển Phòng CSCĐ tỉnh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Phần thi diễu hành qua khán đài của các đội tuyển. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Phần thi diễu hành qua khán đài của các đội tuyển. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Phần thi đặc sắc của đội tuyển Phòng CSCĐ tỉnh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Phần thi đặc sắc của đội tuyển Phòng CSCĐ tỉnh. Ảnh: Minh Đức - TTXVN
Ngày 22/3/2019, Hội thi văn hóa, điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an tỉnh Ninh Bình năm 2019 đã khai mạc với sự tham gia của 15 đội tuyển đến từ các phòng chuyên môn, các đơn vị huyện, thành phố thuộc lực lượng Công an tỉnh. Đây là dịp để các đơn vị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, huấn luyện và tổ chức thực hiện thống nhất các Quy định của Điều lệnh Công an nhân dân, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của văn hóa ứng xử, xây dựng hình ảnh, phong cách người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Ảnh: Minh Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nướcNội chính & Ngoại giao

Tin mới

TTXVN