THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM

TRUNG TÂM THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC, TIN CẬY CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC

 

            Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tấn nhà nước trong việc đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin bằng các loại hình báo chí và truyền thông đa phương tiện, phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước. 

          TTXVN hoạt động theo mô hình tổ hợp với 15 đơn vị thông tin đối nội và đối ngoại (gồm năm ban biên tập, hai trung tâm thông tin nguồn và tám tòa soạn) cùng với năm trung tâm phục vụ thông tin, một nhà xuất bản, hai doanh nghiệp in, Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam, Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên; và khối các đơn vị chức năng giúp việc Tổng giám đốc TTXVN.

          Với hệ thống cơ quan thường trú rộng khắp tại 63 tỉnh, thành trong cả nước và 30 cơ quan thường trú ở nước ngoài đặt tại tất cả 5 châu lục, TTXVN có lực lượng phóng viên tác nghiệp trên khắp mọi miền đất nước và tại hầu hết các địa bàn trọng điểm của thế giới. Đây là một ưu thế mà không một cơ quan báo chí nào ở nước ta có được.

          Với hơn 60 sản phẩm thông tin được thực hiện bởi đội ngũ trên 1.000 phóng viên, biên tập viên (trong tổng số trên 2.300 cán bộ, công nhân viên toàn ngành), TTXVN hiện là cơ quan báo chí có nhiều sản phẩm và loại hình thông tin nhất cả nước, từ thông tin nguồn bằng văn bản, ảnh, truyền hình, đồ họa, âm thanh..., cho đến các xuất bản phẩm gồm báo ngày, tuần báo, tạp chí, báo ảnh, ấn phẩm sách, báo điện tử, trang điện tử, báo giấy trực tuyến, thông tin trên các thiết bị di động, trên các mạng xã hội v,v...  

Là cơ quan báo chí đối ngoại chủ lực quốc gia, TTXVN cung cấp tin cho hệ thống truyền thông trong và ngoài nước bằng năm thứ tiếng: Việt Nam, Trung Quốc, Anh, Pháp và Tây Ban Nha. Bên cạnh đó, các tờ báo in, báo điện tử xuất bản bằng 10 ngữ: Việt Nam, Lào, Khmer, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha.

TTXVN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án phát triển một số báo in và báo điện tử đối ngoại Quốc gia của Thông tấn xã Việt Nam” đối với 03 đơn vị thông tin đối ngoại, bao gồm: Báo Việt Nam News, Báo ảnh Việt Nam và báo điện tử VietnamPlus.

TTXVN còn được giao nhiệm vụ xuất bản ấn phẩm báo ảnh bằng chữ viết của đồng bào các dân tộc thiểu số. Báo ảnh Dân tộc và Miền núi của TTXVN hiện có 11 ấn phẩm song ngữ: Việt - Khmer, Việt - Bahnar, Việt- Jrai, Việt - Ê đê, Việt - Chăm, Việt - Mông, Việt - K'ho, Việt - M'nông, Việt - Tày, Việt - Xê đăng và Việt - Cơ tu.

          TTXVN hiện có quan hệ hợp tác song phương và đa phương với hơn 40 hãng thông tấn và tổ chức báo chí quốc tế lớn trên thế giới và là Ủy viên Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn Châu Á-Thái Bình Dương (OANA). Nguồn tin chính thống của TTXVN được đăng tải rộng rãi trên các kênh truyền thông của các hãng đối tác đã góp phần nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam đến với bạn bè thế giới.

          Luôn nỗ lực thực hiện tốt chức năng của một hãng thông tấn quốc gia, cung cấp kịp thời thông tin thời sự về mọi mặt đời sống xã hội trong nước và quốc tế cho hệ thống truyền thông trong và ngoài nước với một nguồn tin chính thống được cập nhật liên tục; đồng thời trực tiếp đáp ứng nhu cầu thông tin của công chúng bằng các sản phẩm truyền thông đa dạng, hấp dẫn trên nền tảng công nghệ hiện đại, TTXVN giữ vững vị thế là dòng thông tin chủ lưu có vai trò định hướng thông tin, là trung tâm thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước.

KẾ THỪA TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ TỰ HÀO

          Ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông tấn xã – danh xưng do Bác Hồ chấp bút -  phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập cùng với danh sách Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua những bản tin bằng 3 thứ tiếng - tiếng Việt mang ký hiệu VNTTX (Việt Nam Thông tấn xã), tiếng Anh mang ký hiệu VNA (Vietnam News Agency) và tiếng Pháp mang ký hiệu AVI (Agence Vietnammien D’Infomation). Sự kiện này có ý nghĩa trọng đại không chỉ với TTXVN mà với cả dân tộc - Ngày 15 tháng 9 đã trở thành Ngày truyền thống của ngành thông tấn quốc gia.

          Sau khi thống nhất đất nước, ngày 24/5/1976, thực hiện chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, VNTTX và Thông tấn xã Giải phóng - cơ quan thông tin chính thức của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam - được hợp nhất, đánh dấu một giai đoạn mới trong bước phát triển của ngành. Ngày 12/5/1977, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra Nghị quyết số 84/NQ-QHK6 phê chuẩn việc đổi tên Việt Nam Thông tấn xã thành Thông tấn xã Việt Nam.

          Quá trình hình thành và phát triển của TTXVN luôn đồng hành với sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và dựng xây đất nước của nhân dân ta. Trong công cuộc kháng chiến cứu quốc, đội ngũ đông đảo những người làm báo của TTXVN đã thực sự là những nhà báo – chiến sĩ. Với hơn 260 liệt sỹ, TTXVN là cơ quan báo chí có số nhà báo hy sinh nhiều nhất trong số các cơ quan báo chí cả nước. Nhà báo Trần Kim Xuyến, vị lãnh đạo đầu tiên của TTXVN, cũng là nhà báo - liệt sĩ đầu tiên của đất nước hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc vào năm 1947 tại Chương Mỹ, Hà Tây cũ. Nhà báo Bùi Đình Túy, Phó Giám đốc Thông tấn xã Giải phóng, cũng đã hy sinh năm 1967 tại Trảng Dầu, Đông Nam Bộ. Đây là hai trong số những nhà báo cách mạng được lấy tên để đặt cho ba đường phố và một cây cầu (phố Trần Kim Xuyến tại Hà Nội, phố Trần Kim Xuyến tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh; đường Bùi Đình Túy và cầu Bùi Đình Túy tại TP. Hồ Chí Minh).

          Trải qua hơn 7 thập kỷ chiến đấu, xây dựng và phát triển gắn liền với những dấu mốc lịch sử của đất nước, TTXVN là cơ quan báo chí đầu tiên của cả nước được phong tặng hai danh hiệu Anh hùng: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Cùng với đó, TTXVN đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh, hai Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

TIẾP TỤC VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

(Các sản phẩm thông tin - báo chí của TTXVN)

 

          Phát huy truyền thống lịch sử đáng tự hào, những năm qua TTXVN tiếp tục nỗ lực đổi mới cơ chế và phương thức hoạt động, với mục tiêu phát triển thành một hãng thông tấn có uy tín trong khu vực, theo mô hình là một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh, cung cấp thông tin tới nhiều đối tượng khác nhau. Theo mô hình này, hoạt động tác nghiệp của TTXVN gồm hai khối lớn như sau:

 

I. Khối Thông tin thông tấn (thông tin nguồn):

          Với vai trò là “ngân hàng tin quốc gia”, thực hiện chức năng thông tấn Nhà nước, TTXVN cung cấp tin nguồn chính thức và chính thống cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước thông qua 7 đơn vị thông tin,với gần 30 sản phẩm thuộc mọi loại hình truyền thông, gồm:

          1. Ban biên tập tin Trong nước: Kết hợp với mạng lưới 63 cơ quan thường trú tại tất cả các tỉnh/thành trong cả nước, hàng ngày cung cấp thông tin thời sự mang tính định hướng về các mặt chính trị, xã hội, ngoại giao, văn hóa, khoa học - công nghệ và môi trường... của Việt Nam; phản ánh kịp thời việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; cải chính những thông tin sai lệch và phản bác các luận điệu thù địch, chống phá Nhà nước.

          - Tin trong nước (phát trên cổng điện tử vnanet.vn)

          2. Ban biên tập tin Thế giới: Kết hợp với mạng lưới 30 cơ quan thường trú tại khắp 5 châu lục, hàng ngày liên tục đưa thông tin thời sự về các vấn đề quốc tế và khu vực theo quan điểm chính thống của Đảng và Nhà nước, phát trên cổng điện tử vnanet.vn; đồng thời xuất bản nhiều ấn phẩm định kỳ và thực hiện một số chương trình truyền hình.

          - Tin thế giới (phát trên cổng điện tử vnanet.vn và ấn bản hàng ngày)

          - Tài liệu tham khảo đặc biệt (phát trên cổng điện tử vnanet.vn và ấn bản hàng ngày)

          - Tin nhanh (phát trên cổng điện tử vnanet.vn và hai ấn bản sáng-chiều hàng ngày)

          - Tin tham khảo thế giới (phát trên cổng điện tử vnanet.vn và ấn bản hàng ngày, trừ Chủ nhật)

          - Dư luận thế giới v Việt Nam (xuất bản hàng tuần và bản hàng ngày phát trên cổng điện tử vnanet.vn, trừ thứ Bảy và Chủ nhật)

          - Tài liệu tham khảo đặc biệt chuyên đề (xuất bản hàng tháng)

          - Các vấn đề quốc tế (tài liệu tham khảo đặc biệt xuất bản hàng tháng)

          - Báo cáo tham khảo nội bộ (xuất bản hàng ngày, trừ thứ Bảy và Chủ nhật)

          - Điểm báo quốc tế tuần (phát sóng hàng tuần trên kênh Vnews)

          - Bản tin thời sự quốc tế truyền hình (phát sóng 24/7 trên kênh Vnews)

          - Chuyên mục Bình luận Thế giới 360 độ trên truyền hình (phát sóng hàng tuần trên kênh Vnews)...

          3. Ban biên tập tin Đối ngoại: Hàng ngày đưa thông tin chính thức về Việt Nam ra thế giới thông qua các bản tin đối ngoại (tin văn bản và tin truyền hình) bằng các ngữ khác nhau, phát trên cổng điện tử vnanet.vn.

          - Tin thời sự tiếng Anh

          - Tin thời sự tiếng Trung

          - Tin thời sự tiếng Pháp

          - Tin thời sự tiếng Tây Ban Nha

          - Bản tin thời sự đối ngoại truyền hình (tiếng Anhtiếng Trung hàng ngày; tiếng Pháptiếng Tây Ban Nha hàng tuần phát sóng trên kênh Vnews)

          4. Ban biên tập Ảnh:Với đội ngũ phóng viên ảnh chuyên nghiệp, kết hợp với mạng lưới phóng viên thường trú trong và ngoài nước, và các nguồn ảnh thời sự quốc tế của các hãng đối tác, Ban biên tập Ảnh liên tục cung cấp ảnh báo chí về các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế, phát trực tiếp cho các cơ quan báo chí phát trên cổng điện tử vnanet.vn. Ban biên tập Ảnh đang sở hữu kho tư liệu ảnh báo chí lớn nhất trên cả nước, với hàng triệu bức ảnh được thực hiện trong hơn 7 thập kỷ qua.

          - Ảnh thời sự trong nước và quốc tế (hàng ngày)

          - Ảnh Chuyên đề

          - Ảnh tư liệu

          - Chuyên mục truyền hình Thời sự 24h qua ảnh (hàng ngày); Thế giới trong tuần (hàng tuần) (phát sóng trên kênh Vnews)

          - Trang tích hợp Tin - Ảnh.

          5. Ban biên tập tin Kinh tế: Kết hợp với mạng lưới cơ quan thường trú trong và ngoài nước, Ban biên tập tin Kinh tế hàng ngày cung cấp thông tin thời sự và chuyên sâu các vấn đề về kinh tế, tài chính, thị trường... Việt Nam và thế giới, phát trên cổng điện tử vnanet.vn; đồng thời xuất bản 2 ấn phẩm định kỳ và thực hiện một chuyên mục truyền hình.

          - Ấn phẩm Kinh tế Việt Nam và Thế giới

          - Trang thông tin điện tử Bnews.vn

          - Chương trình truyền hình Tiêu điểm Kinh tế (hàng tuần)

          6. Trung tâm Truyền hình Thông tấn: Kết hợp với các đơn vị thông tin trong ngành và mạng lưới cơ quan thường trú TTXVN trong và ngoài nước, Trung tâm Truyền hình Thông tấn cung cấp tin và các bản tin truyền hình, bản tin âm thanh cho các đài phát thanh - truyền hình và các cơ quan báo chí có nhu cầu ở Việt Nam và nước ngoài.

          Trung tâm Truyền hình Thông tấn còn là một trong hai cơ quan (cùng với Đài Truyền hình Việt Nam) được Chính phủ giao nhiệm vụ biên tập nội dung các kênh truyền hình nước ngoài phát trên lãnh thổ Việt Nam.

          Ngoài chức năng cung cấp thông tin nguồn, Trung tâm Truyền hình Thông tấn còn là đơn vị chủ lực trong việc phát Kênh truyền hình Thông tấn - Vnews.

          Vnews là kênh truyền hình chuyên biệt tin tức chính luận đầu tiên của cả nước, do Trung tâm Truyền hình Thông tấn thực hiện, có sự tham gia của hầu hết các đơn vị thông tin của TTXVN cùng hệ thống 93 cơ quan thường trú TTXVN trên cả nước và khắp 5 châu lục. Vnews liên tục cập nhật thông tin 24/24 giờ hằng ngày, phản ánh kịp thời, nhanh nhy và chuẩn xác về các sự kiện, vấn đề thời sự nổi bật trong nước và quốc tế trên tất cả các lĩnh vực.

          Vnews đã được Bộ Thông tin & Truyền thông xếp vào danh mục các kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia.

          7. Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họaCung cấp các tư liệu được tổng hợp một cách có hệ thống từ nhiều nguồn chính thống liên quan đến những sự kiện thời sự lớn trong nước và quốc tế, phát trên cổng điện tử vnanet.vn và thực hiện một số chuyên mục truyền hình. Trung tâm đang phấn đấu đưa thông tin đồ họa trở thành một loại hình thông tin chủ lực của TTXVN.

          - Chuyên đề Thông tin tư liệu (phát trên cổng điện tử vnanet.vn)

          - Thông tin đồ họa tĩnh và động (phát trên cổng điện tử vnanet.vn)

          - Các chuyên mục truyền hình: Thông điệp lịch sử, Khoảnh khắc và sự kiện, Việt Nam và bạn bè quốc tế, Học Bác mỗi ngày (phát sóng hàng tuần trên kênh VNews)

          Ngoài việc cung cấp tin nguồn chính thức và chính thống, TTXVN một số bản tin báo cáo phục vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, bao gồm bản Tóm tắt tin trong nước và quốc tế, Điểm tin của TTXVN (tham khảo, ra đầu buổi sáng hàng ngày, trừ cuối tuần và ngày lễ), do Ban Thư ký Biên tập và Quan hệ đối ngoại TTXVN tổng hợp, thực hiện.

II. Khối Báo chí Xuất bản:

          Song song với việc thực hiện chức năng của hãng thông tấn quốc gia, TTXVN còn phục vụ trực tiếp nhu cầu thông tin của công chúng trong và ngoài nước với hàng chục sản phẩm của các đơn vị báo chí - xuất bản thuộc nhiều loại hình, ngôn ngữ đa dạng như sau:

          1. Báo Tin tức: Là một kênh thông tin của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam.

          - Tuần Tin tức (xuất bản vào thứ Năm hàng tuần)

          - Tin tức - Chuyên đề Dân tộc và Miền núi (xuất bản vào thứ Ba hàng tuần)

          - Tin tức điện tử  (phát tại địa chỉ: baotintuc.vn)

          2. Báo điện tử VietnamPlus: Phát tại địa chỉ vietnamplus.vn là một trong những tờ báo điện tử chính thống có lượng công chúng từ nhiều quốc gia nhất truy cập và là báo điện tử đa ngữ lớn nhất (xuất bản bằng 5 thứ tiếng Việt, Anh, Trung, Pháp và Tây Ban Nha) ở Việt Nam hiện nay. VietnamPlus đi tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ truyền thông mới: báo chí di động, báo chí dữ liệu, ảnh/video 360 độ, cùng những sản phầm báo chí độc đáo, như Mega story (siêu tác phẩm báo chí) hay RapNewsPlus (bản tin trên nền nhạc rap) từng đoạt giải thưởng quốc tế.

          3. Báo Thể thao và Văn hóa: Là tờ báo chuyên về lĩnh vực thể thao và văn hóa đầu tiên và hàng đầu ở Việt Nam, Thể thao và Văn hóa còn “ghi dấu ấn” trong lòng công chúng cả nước thông qua các hoạt động tổ chức sự kiện (Giải Âm nhạc Cống hiến, Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội...).

          - Thể thao và Văn hóa (bản in xuất bản vào các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

          - Thể thao và Văn hóa - Đàn ông (tạp chí hàng tháng)

          Báo điện tử Thể thao và Văn hóa (phát tại địa chỉ: thethaovanhoa.vn)

          - Chuyên mục truyền hình: Văn hóa toàn cảnh, Hành tinh Thể thao(hàng ngày), Radar Văn hóa(hàng tuần)...

          4. Báo ảnh Dân tộc và Miền núi: Ấn phẩm báo chí song ngữ duy nhất cho tới nay ở Việt Nam được xuất bản bằng các tiếng dân tộc thiểu số có chữ viết được Nhà nước công nhận, phục vụ các đồng bào dân tộc thiểu số.

          - Hàng tháng, có 11 ấn phẩm báo ảnh song ngữ Dân tộc & Miền núi được xuất bản, gồm: Việt - Khmer, Việt - Bhana, Việt - Jrai, Việt - Êđê, Việt - Chăm, Việt - Mông, Việt - K'ho, Việt - M'nông, Việt - Tày, Việt - Xê đăng và Việt - Cơtu. Các tiếng dân tộc có chữ viết còn lại sẽ tiếp tục được xuất bản trong những năm tới.

          - Báo điện tử Dân tộc và Miền núi (phát tại địa chỉ dantocmiennui.vn).

          5. Báo Ảnh Việt Nam: Tạp chí đối ngoại đầu tiên của Việt Nam (ra đời năm 1954), là tờ báo nhiều ngữ nhất (10 thứ tiếng) và là tờ báo Việt Nam duy nhất được phát hành tại khu vực các nước Mỹ Latinh (hiện được in ấn và xuất bản tại Cuba và Mexico).

          - Hiện có 4 ấn phẩm Báo ảnh Việt Nam được xuất bản định kỳ, gồm các ngữ: tiếng Anh (hàng tháng); tiếng Trung (hàng tháng); tiếng Tây Ban Nha (2 tháng/kỳ); tiếng Lào (2 tháng/kỳ).

          - Báo điện tử Báo ảnh Việt Nam (phát bằng 10 thứ tiếng: Việt, Trung, Nga, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật, Lào, Triều Tiên và Khmer tại địa chỉ: vietnam.vnanet.vn).

          - Tạp chí Đẹp (phụ san, xuất bản hàng tháng)

          - Thời báo Việt Hàn (tiếng Triều Tiên, xuất bản hàng tuần).

          6. Báo Việt Nam NewsTờ báo tiếng Anh hàng ngày duy nhất của Việt Nam, đồng thời là ấn phẩm thông tin đối ngoại có lượng công chúng lớn nhất Việt Nam hiện nay.

          - Nhật báo Việt Nam News (xuất bản hàng ngày, trừ Chủ nhật)

          - Việt Nam News Sunday (xuất bản vào Chủ nhật hàng tuần)

          - Báo điện tử Việt Nam News (phát tại địa chỉ: vietnamnews.vn)

          - Ovietnam.vn

          - Bizhub.vn

          7. Báo Le Courrier du Vietnam: Là báo tiếng Pháp duy nhất hiện nay ở Việt Nam. Cùng với bản báo điện tử, Le Courrier du Vietnam xuất bản tạp chí ra hàng tuần.

          - Tuần báo Le Courrier du Vietnam (xuất bản vào thứ Năm hàng tuần)

          - Báo điện tử Le Courrier du Vietnam (phát tại địa chỉ: lecourrier.vn)

          - Chuyên mục truyền hình Không gian Pháp ngữ (phát sóng hàng tuần trên kênh Vnews)

          8. Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum: Ấn phẩm chuyên về thông tin luật pháp hàng tháng duy nhất bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam hiện nay. Đây còn là đơn vị thông tin duy nhất của cả nước ra Công báo tiếng Anh.

          - Tạp chí Vietnam Law and Legal Forum (tiếng Anh, xuất bản hàng tháng và phiên bản điện tử: vietnamlaw.vnanet.vn)

          Công báo tiếng Anh (xuất bản mỗi tuần 3 kỳ)

          - Trang điện tử vietnamlawmagazine.vn

          9. Nhà xuất bản Thông tấn: Chuyên xuất bản các ấn phẩm liên quan đếnthông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các loại sách chuyên ngành, sách ảnh, sách khoa học kỹ thuật phục vụ thông tin báo chí; các ấn phẩm phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại, hợp tác quốc tế.

          - Sách nghiệp vụ báo chí

          - Sách thời sự - sự kiện

          - Sách ảnh các loại.

          Trong chiến lược phát triển để trở thành một tổ hợp truyền thông đa phương tiện mạnh, những năm qua TTXVN không ngừng nỗ lực mở rộng và đa dạng hóa các loại hình truyền thông, đặc biệt là phát triển các loại hình thông tin điện tử. Là một trong những cơ quan báo chí đầu tiên ở Việt Nam hoạt động trên mạng Internet (từ năm 1998), TTXVN hiện cập nhật liên tục tin, bài, ảnh, đồ họa (tĩnh và động) mới nhất, với các phiên bản ngôn ngữ khác nhau trên cổngthông tin chính thức của TTXVN: vnanet.vn. Đây cũng là cổng truy cập cho các cơ quan báo chí và đối tượng có nhu cầu trong cả nước để đăng ký dịch vụ sử dụng các sản phẩm thông tin đa dạng và phong phú của TTXVN.

          Để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của công chúng, từ một tờ báo điện tử duy nhất VietnamPlus ra đời năm 2008, hầu hết các đơn vị báo chí xuất bản của TTXVN đã chuyển mạnh sang phát triển tòa soạn điện tử và tác nghiệp theo mô hình tòa soạn hội tụ... Những sản phẩm thông tin của TTXVN đã trở thành những kênh thông tin tin cậy và nhanh nhạy để từng giờ, từng phút đưa nguồn thông tin dồi dào và phong phú của TTXVN đến với công chúng trong và ngoài nước.

          Qua địa chỉ xembao.vn do Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn quản lý, công chúng còn có thể đọc các tờ báo giấy của TTXVN trực tiếp qua mạng ở dạng báo giấy trực tuyến.

          Trong vai trò là ngân hàng thông tin quốc gia, TTXVN còn là nhà cung cấp thông tin chiến lược quan trọng, tin cậy cho các đối tác lớn, cung cấp thông tin qua các thiết bị di động trên mạng viễn thông, cũng như đưa thông tin lên các trang mạng xã hội:

https://www.facebook.com/ThongtanxaVietNam/

https://www.facebook.com/VNAEnglish/

https://www.facebook.com/VNAChinese/

https://www.facebook.com/VNAfrench/

https://www.facebook.com/VNAEspanol/

          Hiệu quả hoạt động của hai khối thông tin TTXVN có sự hỗ trợ chủ động và tích cực của các đơn vị phục vụ thông tin, gồm bốn trung tâm:

          Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn

          Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn

          Trung tâm Phát triển truyền thông Thông tấn

          Trung tâm Hợp tác quốc tế Thông tấn

          Trong thành công chung, giúp TTXVN thực hiện tốt vai trò của hãng thông tấn quốc gia, còn có sự đóng góp mang tính quyết định của bốn đơn vị tham mưu, chức năng, gồm có:

          Ban Thư ký Biên tập và Quan hệ đối ngoại

          Ban Tổ chức - Cán bộ

          Văn phòng

          Ban Kế hoạch - Tài chính

          Thực hiện chức năng đại diện của TTXVN tại khu vực miền Trung-Tây Nguyên và khu vực phía Nam, và chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động thông tin của ngành tại các địa bàn này là hai đơn vị khu vực:

          Cơ quan TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam

          Mười đơn vị nói trên là những đầu mối giúp cho hoạt động thông tin và các hoạt động khác của một hãng thông tấn lớn như TTXVN luôn được tổ chức một cách thông suốt với sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng của cả hệ thống cũng như được bảo đảm chu đáo ở mọi khâu tổ chức và hậu cần, giúp cho TTXVN xây dựng được một hạ tầng kỹ thuật tiên tiến và cơ sở vật chất vững mạnh, phát triển được một đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, luôn nêu cao trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp...

          Ngành in Thông tấn

          Với hệ thống máy in hiện đại, đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, Công ty ITAXA tại TP. Hồ Chí Minh và Công ty In-Thương mại tại Hà Nội - hai doanh nghiệp in củaTTXVN - là những địa chỉ đáng tin cậy và có uy tín trong ngành in cả nước. Ngoài ra, TTXVN còn có một cơ sở in offset tại thành phố Đà Nẵng.

Ngành in TTXVN bảo đảm in nhanh, kịp thời các bản tin thời sự, bản tin chuyên đề, các báo, tạp chí và các ấn phẩm khác của TTXVN, đồng thời sẵn sàng đáp ứng nhu cầu in của các đơn vị ngoài ngành, kể cả in những ấn phẩm cao cấp nhất.

 

BAN LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

Tổng Giám đốc 

VŨ VIỆT TRANG 

 

Phó Tổng Giám đốc 

NGUYỄN TUẤN HÙNG

 

Phó Tổng Giám đốc 

ĐOÀN THỊ TUYẾT NHUNG

Phó Tổng Giám đốc 

NGUYỄN THỊ SỰ

 

CƠ QUAN TTXVN TẠI CÁC KHU VỰC

VIETNAM NEWS AGENCY REGIONAL OFFICES

 

 

lTRUNG TÂM THÔNG TẤN QUỐC GIA / HEADQUARTERS

Địa chỉ/Address: Số 5 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm – Thành phố Hà Nội

Tel : 024.38252931

Fax : 024.38252984

Email : btk@vnanet.vn

 

lTẠI HÀ NỘI

− TRUNG TÂM BÁO CHÍ XUẤT BẢN

11 Trần Hưng Đạo,Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

− TRUNG TÂM THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

79 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

− TRUNG TÂM TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN

33 Lê Thánh Tông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

− TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ THÔNG TẤN

8 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

lTẠI TP. ĐÀ NẴNG

CƠ QUAN TTXVN KHU VỰC MIỀN TRUNG – TÂY NGUYÊN

28 Lê Thánh Tông, 81 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel : 0236.3817665

Email : vpdanang@vnanet.vn

 

lTẠI TP. HỒ CHÍ MINH

CƠ QUAN TTXVN KHU VỰC PHÍA NAM

116 – 118 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel : 028.39305921

Fax : 028.39303414

Email : vphcm@vnanet.vn

 

CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC TTXVN

BUSINESSES UNDER THE VNA

 

01. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN IN - THƯƠNG MẠI (VINADATAXA)

TRADING-PRINTING ONE-MEMBER LIMITED COMPANY

Địa chỉ/Address: 70/342 Khương Đình, Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Tel      : 024.35571769

Fax     : 024.39335042

Email  : vinadataxa@vnanet.vn; vinadataxa1@gmail.com

02. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ITAXA

      ITAXA ONE-MEMBER LIMITED COMPANY

Địa chỉ/Address : 122-124-126 Nguyễn Thị Minh Khai, P. 6, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

Tel       : 028.39306458

Fax      : 028.39301501

Email   : itaxa@vnanet.vn; lienhe@itaxa.vn

 

CÁC CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ TTXVN

Ở CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

VNA LOCAL BUREAUS IN PROVINCES AND CITIES

 

lCÁC CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ TRỌNG ĐIỂM / REGIONAL BUREAUS

1. HÀ NỘI

Địa chỉ/Address: 21 Phạm Đình Hổ, Quận Hai BàTrưng –Thành phố Hà Nội

Tel: 024.38254577          Fax: 024.38254577      Email: pxhan@vnanet.vn

 

2.TP. HỔ CHÍ MINH

Địa chỉ/Address: 120 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3 –Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: 028.39305627          Fax:028.39306685      Email: pxhcm@vnanet.vn

 

3. YÊN BÁI

Địa chỉ/Address: 727 đường Yên Ninh, phường Minh Tân,Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Tel: 0216.3852493                   Email: pxyenbai@vnanet.vn

 

4. ĐĂK LĂK

Địa chỉ/Address: 39 Phan Bội Châu,Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Tel: 0262.3852275                   Email: pxdaklak@vnanet.vn

 

5. CẨN THƠ

Địa chỉ/Address: 36 Nguyễn Trãi, Thành phố Cần Thơ

Tel: 0292. 3826473    Fax: 0292.3839444      Email: pxcantho@vnanet.vn

 

lCÁC CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ TRONG NƯỚC KHÁC/ LOCAL BUREAUS

6. AN GIANG

Địa chỉ/Address: 377 Hà Hoàng Hồ, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Tel: 0296.3841963    Fax: 0296.3845036      Email: pxagiang@vnanet.vn

 

7. BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Địa chỉ/Address: 168 Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: 0254.3852613                   Email: pxbaria@vnanet.vn

 

8. BẠC LIÊU

Địa chỉ/Address: 77 Hai Bà Trưng, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Tel: 0291.33696377                 Email: pxblieu@vnanet.vn

 

9. BẮC GIANG

Địa chỉ/Address: 111 Nguyễn Thị Lưu, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Tel: 0204.3854528                   Email: pxbgiang@vnanet.vn

 

10. BẮC NINH

Địa chỉ/Address: 4 Nguyên Phi Ỷ Lan, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222.3820941          Email: pxbninh@vnanet.vn

 

11. BẮC KẠN

Địa chỉ/Address: Đường Hùng Vương, Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Tel: 0209.3870709          Email: pxbackan@vnanet.vn

 

12. BẾN TRE

Địa chỉ/Address: 11/2 Trần Quốc Tuấn, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Tel: 0275.3822221                   Email: pxbentre@vnanet.vn

 

13. BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ/Address: Tầng 10, khu B, Trung tâm Hành chính Bình Dương, Tp Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Tel: 0274.3822401          Email: pxbduong@vnanet.vn

 

14. BÌNH ĐỊNH

Địa chỉ/Address: Nguyễn Tư - Diên Hồng, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tel: 0256.3525280          Email: pxbdinh@vnanet.vn

 

15. BÌNH PHƯỚC

Địa chỉ/Address: Nguyễn Văn Linh, Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Tel: 0271.3870454          Email: pxbphuoc@vnanet.vn

 

16. BÌNH THUẬN

Địa chỉ/Address: 107 Tôn Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Tel: 0252.3829379                    Email: pxbthuan@vnanet.vn

 

17. CÀ MAU

Địa chỉ/Address: 777 Phan Ngọc Hiển, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Tel: 0290.3831341          Email: pxcamau@vnanet.vn

 

18. CAO BẰNG

Địa chỉ/Address: 7, Nguyễn Du, Thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Tel: 0206.3852152                    Email: pxcbang@vnanet.vn

 

19. ĐÀ NẴNG

Địa chỉ/Address: 28 Lê Thánh Tông,Thành phố Đà Nẵng

Tel: 0236.3817036     Fax: 0236.3822046    Email: pxdnang@vnanet.vn

 

20. ĐĂK NÔNG

Địa chỉ/Address: đường Nguyễn Văn Trỗi, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông

Tel: 0261.3544505          Email: pxdnong@vnanet.vn

 

21. ĐIỆN BIÊN

Địa chỉ/Address: 3, tổ 1, phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Tel: 0215.3825153          Email: pxdienbien@vnanet.vn

 

22. ĐỒNG NAI

Địa chỉ/Address: 319 Đường 30/4,Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251.3822561                    Email: pxdnai@vnanet.vn

 

23. ĐỒNG THÁP

Địa chỉ/Address: 11 Trương Định, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Tel: 0277.3851367                   Email: pxdthap@vnanet.vn

 

24. GIA LAI

Địa chỉ/Address: 16 Phan Đình Phùng, Thành phố Plâycu, tỉnh Gia Lai

Tel: 0269.3821460                   Email: pxgialai@vnanet.vn

 

25. HÀ GIANG

Địa chỉ/Address: 2 đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang

Tel: 0219.3866203          Email:pxhagiang@vnanet.vn

 

26. HÀ NAM

Địa chỉ/Address: 11 Trần Phú, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tel: 0226.3852233          Email: pxhanam@vnanet.vn

 

27. HÀ TĨNH

Địa chỉ/Address: 77 Phan Đình Phùng, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Tel: 0239.3.855.561        Email: pxhatinh@vnanet.vn

 

28. HẢI DƯƠNG

Địa chỉ/Address: 17 Tuy An,Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Tel: 0220.3852212          Email: pxhduong@vnanet.vn

 

29. HẢI PHÒNG

Địa chỉ/Address: Khu đô thị mới đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Tel: 0225.3842369     Fax: 0225.3842680     Email: pxhphong@vnanet.vn

 

30. HẬU GIANG

Địa chỉ/Address: Đường Võ Văn Kiệt, phường 5 Thành phố Vị Thanh 

Tel: 0293.3870952                   Email: pxhgiang@vnanet.vn

 

31. HÒA BÌNH

Địa chỉ/Address: 172 Đại lộ Thịnh Lang, Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Tel: 0218.3852032          Email: pxhbinh@vnanet.vn

 

32. HƯNG YÊN

Địa chỉ/Address: 693 Nguyễn Văn Linh, Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Tel: 0221.3863859          Email: pxhyen@vnanet.vn

 

33. KHÁNH HÒA

Địa chỉ/Address: 211 Thống Nhất, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Tel: 0258.3822769     Fax: 0258.3811083      Email: pxkhoa@vnanet.vn

 

34. KIÊN GIANG

Địa chỉ/Address: 55 Trần Hưng Đạo, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Tel: 0297.3863996                   Email: pxkgiang@vnanet.vn

 

35. KON TUM

Địa chỉ/Address: 131 Bà Triệu, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Tel: 0260. 3861324             Fax: 0260.3864169     Email: pxkontum@vnanet.vn

 

36. LAI CHÂU

Địa chỉ/Address: Tổ 22, Đông Phong, Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Tel: 0213.3876533          Email: pxlchau@vnanet.vn

 

37. LÂM ĐỒNG

Địa chỉ/Address: 27 Hùng Vương, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Tel: 0263.3822325          Email: pxldong@vnanet.vn

 

38. LẠNG SƠN

Địa chỉ/Address: đường Quang Trung,Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Tel: 0205.3810080                   Email: pxlson@vnanet.vn

 

39. LÀO CAI

Địa chỉ/Address: Tổ 8, phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Tel: 0214.3824694          Email: pxlaocai@vnanet.vn

 

40. LONG AN

Địa chỉ: 19 Trương Định, Thành phố Tân An, tỉnh Long An

Tel: 0272.3826305           Email: pxlongan@vnanet.vn

 

41. NAM ĐỊNH

Địa chỉ: 14 Hàn Thuyên,Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Tel: 0228.3649405          Email:pxndinh@vnanet.vn

 

42. NGHỆ AN

Địa chỉ/Address: 12 Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tel: 0238.3842988          Email: pxnghean@vnanet.vn

 

43. NINH BÌNH

Địa chỉ/Address: 1 Phạm Hồng Thái, Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Tel: 0229.3873364          Email: pxnbinh@vnanet.vn

 

44. NINH THUẬN

Địa chỉ/Address: 161 đường 21/8, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Tel: 0259.3822764          Email: pxnthuan@vnanet.vn

 

45. PHÚ THỌ

Địa chỉ/Address: 1606 Đại lộ Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tel: 0210.3846314          Email: pxphutho@vnanet.vn

 

46. PHÚ YÊN

Địa chỉ/Address: 1A Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Tel: 0257.3842526          Email: pxphuyen@vnanet.vn

 

47. QUẢNG BÌNH

Địa chỉ/Address: 2 Dương Văn An, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Tel: 0232.3822243       Fax: 052.3824532        Emai: pxqbinh@vnanet.vn

 

48. QUẢNG NAM

Địa chỉ/Address: 6 Trần Phú, Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Tel: 0510.3852894          Email: pxqnam@vnanet.vn

 

49. QUẢNG NGÃI

Địa chỉ: 25 Hai Bà Trưng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Tel: 0255.3822987      Fax: 055.3829404     Emai: pxqngai@vnanet.vn

 

50. QUẢNG NINH

Địa chỉ/Address: 429 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Tel: 0203.3835783          Email: pxqninh@vnanet.vn

 

51. QUẢNG TRỊ

Địa chỉ/Address: 240 Hàm Nghi, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Tel: 053.3852444           Email: pxqtri@vnanet.vn

 

52. SÓC TRĂNG

Địa chỉ/Address: 39 Hai Bà Trưng,Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Tel: 0299.3821703          Email:pxstrang@vnanet.vn

 

53. SƠN LA

Địa chỉ/Address: 148 Trường Chinh,Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Tel: 0212.3852267          Email: pxsonla@vnanet.vn

 

54. TÂY NINH

Địa chỉ/Address: 261 Cách Mạng Tháng Tám, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Tel: 0276.3822406                   Email: pxtninh@vnanet.vn

 

55. THÁI BÌNH

Địa chỉ/Address: đường Trần Phú, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Tel: 0227.3831495                   Email: pxtbinh@vnanet.vn

 

56. THÁI NGUYÊN

Địa chỉ/Address: đường Hùng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Tel: 0280.3855604          Email: pxtnguyen@vnanet.vn

 

57. THANH HÓA

Địa chỉ/Address: 44B Đại lộ Lê Lợi, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 037.3852334           Email: pxthoa@vnanet.vn

 

58. THỪA THIÊN – HUẾ

Địa chỉ/Address: 18 Hà Nội, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế

Tel: 054.3822183           Email: pxhue@vnanet.vn

 

59. TIỀN GIANG

Địa chỉ/Address: 7C Ngô Quyền,Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Tel: 0273.3879395           Email: pxtgiang@vnanet.vn

 

60. TRÀ VINH

Địa chỉ/Address: 38 Điện Biên Phủ, phường 2, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Tel: 0294.3858745           Email: pxtvinh@vnanet.vn

 

61. TUYÊN QUANG

Địa chỉ/Address: 6 Đường 17/8, Thành phốTuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tel: 0207.3822486        Email: pxtquang@vnanet.vn

 

62. VĨNH LONG

Địa chỉ/Address: 34B Nguyễn Thị Minh Khai, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Tel: 0270.3823236           Email: pxvlong@vnanet.vn

 

63. VĨNH PHÚC

Địa chỉ/Address: Đường Tôn Đức Thắng, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Tel: 0211.3861308          Email: pxvphuc@vnanet.vn

 

CÁC CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ TTXVN Ở NƯỚC NGOÀI

VNA OVERSEAS BUREAUS

 

1.ALERS (ALGERIA)

Địa chỉ/Address: 11, Coopérative El-Nadjah Dély Ibrahim Alger, Algerie.

Tel: 00213 233 623 60   

Fax: 00213 233 623 59

Mobile: 00213 562 469 734

Email: vnaalg@vnanet.vnbureaualgervna@gmail.com

 

2. BẮC KINH (TRUNG QUỐC)

Địa chỉ/Address: Building A – 12F - Wanhao International Apartment – No.5 – Yard – Lington Guan – Yongan – Xili - Jianwai - Chaoyang District - Beijing, China.

Tel: 0086 016 5699 219        

Fax: 0086 016 5699 119

Mobile: 0086 13633 555 19

Email: vnabej@vnanet.vn;  vnabej2012@yahoo.com

 

3. BANGKOK (THÁI LAN)

Địa chỉ/Address: 582/447 Yu Charoen 19, Asoke-Dindaeng, Dindaeng  District, Bangkok 10400, Thailand

Tel/Fax: 0066 022 452 380

Mobile: 0066 922 835 768

Email: vnabak@vnanet.vn; vnabangkokbureau@gmail.com

 

4. BERLIN (ĐỨC)

Địa chỉ/Address: Am Lindenplatz 20, 10319 - Berlin – BRD

Tel: 0049 30 543 3095     

Mobile: 00-49 (0)1515 877 1984

Email: vnaber@vnanet.vn; vnaberlin@kabelmail.de

 

5. BRUSSELS (BỈ)

Địa chỉ/Address: Avenue Wolvendael, 157, Commune d’Uccle, 1180  Bruxelles, Belgique.

Tel: 0032 237 226 50  

Fax:0032 237 225 40

Mobile: 0032 486 192 608

Email: vnabru@vnanet.vn; phanxabru@gmail.com

 

6. BUENOS AIRES (ARGENTINA)

Địa chỉ/Address: 3 de Febrero 1201, Belgrano, Capital Federal

Tel: 0054 11 47835303

Mobile: 0054 11 40806685

Email: vnaach@vnanet.vn; vnabuenosaires@gmail.com

 

7. CAIRO (AI CẬP)

Địa chỉ/Address: Villa 109, Zayed-2000, AI Sheikh Zayed City, Cairo, Egypt

Tel: 0020 237 978 132

Fax: 0020 238 501 932

Mobile: 0020 100 965 9939

Email: vnacai@vnanet.vn; vnacairo@gmail.com

 

8. GENEVA (THỤY SĨ)

Địa chỉ/Address: Ch.Taverney 1, 1218 Grand-Saconnex, Geneva, Switzerland

Tel: 0041 227 882 778     

Mobile: 0041 78037 199

Email: vnagev@vnanet.vn; vnagev@gmail.com

 

9. HONG KONG (TRUNG QUỐC)

Địa chỉ/Address: Room 3804, Block C, Causeway Centre, 28 Harbour Road, Wan Chai – Hongkong

Tel: 00852 283 482 12     

Fax: 00852 283 894 46

Mobile: 00852 568 22 868

Email: vnaphk@vnanet.vn

 

10. JAKARTA (INDONESIA)

Địa chỉ/Address: Jalan Empu Sendok No.10, Kebayoran Baru, 12110 Jakarta, Indonesia.

Tel: 0062 215 266 339        

Fax: 0062 215 266 338

Mobile: 0062 812 199 02 370

Email: vnajak@vnanet.vn; vnajak1@gmail.com

 

11. KUALA LUMPUR (MALAYSIA)

Địa chỉ/Address: 57, Jalan Bukit Segar 7, Taman Bukit Segar Cheras, 56100 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: 0060 391 324 149        

Fax: 0060 391 323 327

Mobile: 0060 16452 126

Email: vnamal@vnanet.vn; vnagencykul@gmail.com

 

12.LA HABANA (CUBA)

Địa chỉ/Address: Calle 16, No. 514, 2do piso, entre 5ta y7ma,Miramar, Playa, Ciudad delaHabana, Cuba

Tel: 0053 720 410 64; 0053 720 492 96               

Mobile:0053 527 23 416

Email: vnahab@vnanet.vn; vnahab@pxcu.co.cu

 

13. LONDON (ANH)

Địa chỉ/Address: 35 the Approach East Acton W3 7PA London.

Tel: 0044 020 874 902 78 

Mobile: 0044 782 587 5640

Email: vnalud@vnanet.vn; vna_london@yahoo.co.uk

 

14.MEXICO CITY (MEXICO)

Địa chỉ/Address: Comte 85 entre Copérnico y Gutenberg, Colonia: Anzures, Delegación: Miguel Hidalgo. C.P 11590 México, D.F.

Tel: 0052 555 250 2639  

Mobile: 0052 55127 978

Email: vnamex@vnanet.vn; homthuphanxa@gmail.com

 

15. MOSKVA (NGA)

Địa chỉ/Address: 119296, Leninsky Avenue, Buiding 67/2, Apartment 24 – 121, Moscow, Russia

Tel: 007 499 558 1242     

Fax: 007 499 558 1242

Mobile: 007 91824 6266

Email: vnamos@vnanet.vn; pxmoskva@gmail.com

 

16. NEW DELHI (ẤN ĐỘ)

Địa chỉ/Address: C5/17 Vasant Kunj, New Delhi, India

Tel: 0091 704 272 8668

Email: vnadli@vnanet.vn; vnadelhi@yahoo.com

 

17. NEW YORK (MỸ)

Địa chỉ/Address: 51-36 Goldsmith Str, Elmhurst, NewYork, NY 11373, USA

Tel: 001 347 612 41 88; 001 929 666 70 18

Fax: 001 347 612 41 88

Mobile: 001 917 599 3831  

Email: vnapny@vnanet.vn; vnalhq2012@gmail.com

 

18. OTTAWA (CANADA)

Địa chỉ/Address: 605 Kirkwood Ave, Ottawa, Ontario, Canada

Tel: 001-613-722 88 85    Mobile: 001-613-862 9260

Email: vnaowt@vnanet.vn ; vnaotw2013@gmail.com

 

19. PARIS (PHÁP)

Địa chỉ/Address: 93 Rue Marcel Bonnet, 94 230 Cachan, Paris, France

Tel: 0033 182 015 661

Mobile: 0033 607 235 023

Email: vnapar@vnanaet.vn; vnaparis@club-internet.fr

 

20. PHNOM PENH (CAMPUCHIA)

Địa chỉ/Address: 747 Monivong, Phnom Penh, Cambodia

Tel: 00855 232 135 17    

Fax: 00855 233 644 28

Mobile: 00855 312 980 707

Email: vnacpc@vnanet.vn; ttxvn.cambodia@gmail.com

 

21.PRAHA (CZECH)

Địa chỉ/Address: Plzeňská 516/293, Stodůlky, 155 00, Ceska Republika

Tel: 00420 252 540 490 

Fax: 00420 252 540 490

Mobile: 00420 792 610 166

Email: vnacze@vnanet.vn; vna.praha@gmail.com

 

22. PRETORIA (NAM PHI)

Địa chỉ/Address: 405 Lawley Street, Waterkloof, Post Code 0181, Pretoria, South Africa

Tel: 0027 124 607 353     

Fax: 0027 123 460 734

Mobile: 0027 721 248 981

Email: vnaprt@vnanet.vn; ttx.prt.sa@gmail.com

 

23. ROMA (ITALY)

Địa chỉ/Address: Via Del Pergolato, 92,00172 Roma, Italy.

Tel: 0039 3290 599 090    

Fax: 0039 062 154 247

Mobile: 0039 380 656 87 39

Email: vnarom@vnanet.vn; roma.vna@gmail.com

 

24.SEOUL (HÀN QUỐC)

Địa chỉ/Address: 4 Bomun-ro, 30 ra-gil, Seongbuk-gu, Seoul, Korea (136-052)

Tel: 0082 292 866 08     

Fax: 0082 292 988 08

Mobile: 0082 010 765 66 88

Email: vnasou@vnanet.vn; vnasou@gmail.com

 

25. SINGAPORE

Địa chỉ/Address: 60 Farrer Road, #04-04, Spanish Village, Singapore 268846

Tel: 0065 640276 81        

Fax: 0065 640276 81

Mobile: 0065 871 780 99

Email: vnasgp@vnanet.vn; ttxvn.singapore@gmail.com

 

26. SYDNEY (AUSTRALIA)

Địa chỉ/Address: 1-2/185 Fitzgerald Avenue, Maroubra NSW 2035, Sydney, Australia

Tel: 0061 293 447 934         

Fax: 0061 293 492 762

Mobile: 0061 477 405 320

Email: vnasyd@vnanet.vn; vnasyd@optusnet.com.au

 

27. TEL AVIV (ISRAEL)

Địa chỉ/Address: Apartment 4, Arthur Rubinstenin street 7, Tel Aviv, Israel, 6967120

Tel: 00972(0)774 512 166        

Fax: 00972 774 812 994

Mobile: 00972 559 819 286

Email: vnaisr@vnanet.vn; vnaisr@gmail.com

 

28. TOKYO (NHẬT BẢN)

Địa chỉ/Address: Japan, 151-0073 Tokyo, Shibuya District, Sasazuka 1-48-19, Room 609

Tel: 0081 346 015 41             

Fax: 0081 334 601 541

Mobile: 0081 906 385 19 75

Email: vnatok@vnanet.vn; ttxvn2018@gmail.com

 

29. VIENTIEN (LÀO)

Địa chỉ/Address: No. 413, 25 Group, Sibounhuong Road, Chanthabuly District, Vientiane Capital, Laos

Tel: 00856 21 990 139    

Fax: 00856 21 990 138

Mobile: 00856 209 799 6868

Email: vnakpo@vnanet.vn; phanxavc@gmail.com

 

30. WASHINGTON (MỸ)

Địa chỉ/Address: 990, National Press Building , 529, 14th Street, NW, DC 20045, USA

Tel: 001 202 879 67 18  

Fax: 001 202 879 67 17

Mobile: 001 202 714 92 69

Email: vnawas@vnanet.vn;  vnawas2016@gmail.com