Tiền Giang: Bảo tồn đa dạng sinh học khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười

 • Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  Trong ảnh: Nhiều loài chim quý hiếm được nuôi dưỡng, bảo tồn tại khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Ảnh: Nam Thái - TTXVN
Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước, đang được UBND tỉnh Tiền Giang ưu tiên đầu tư và kêu gọi đầu tư mở rộng diện tích, đa dạng hoạt động, nhằm bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm, bảo vệ môi trường sinh thái kết hợp với phát triển du lịch. Khu bảo tồn này có tổng diện tích gần 107 hecta, trong đó ao nước trung tâm rộng khoảng 01 hecta, diện tích còn lại là các khu đất để trồng và nuôi các loài cây, con cần bảo tồn. Trải qua 18 năm thành lập, cho đến nay, cùng với 70 loài thực vật đặc trưng của vùng sinh thái đất phèn ngập nước, Khu bảo tồn đang quản lí 8 loài cá, 19 loài bò sát, 16 loài thú và 36 loài chim, trong đó có những loài chim quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng, đang được Ban quản lý đặc biệt bảo tồn và cho sinh sản trong môi trường nhân tạo, nhằm nhân thêm số lượng cá thể. Ảnh: Nam Thái-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN