Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển ở Bến Tre

  • Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái phát biểu tại hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
    Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Hồng Thái phát biểu tại hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
  • Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
    Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
  • Chủ toạ hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
    Chủ toạ hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN
Ngày 13/6/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và lấy ý kiến về định hướng xây dựng Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước KH-CN Môi trường

Tin mới

TTXVN