Kiên Giang: “Ngày vì môi trường Phú Quốc” cho đảo ngọc thêm xanh, sạch, đẹp và an toàn

  • Trong ảnh: Thu gom rác tại điểm du lịch Dinh Cậu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Thu gom rác tại điểm du lịch Dinh Cậu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • Trong ảnh: Thu gom rác trên bãi biển Dinh Cậu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Thu gom rác trên bãi biển Dinh Cậu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
  • Trong ảnh: Thu gom rác trên bãi biển Dinh Cậu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
    Trong ảnh: Thu gom rác trên bãi biển Dinh Cậu, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Bắt đầu từ tháng 7/2019, huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) chọn ngày thứ bảy tuần đầu tiên của mỗi tháng làm “Ngày vì môi trường Phú Quốc” với phương châm “Mỗi tổ chức, cá nhân một hành động vì môi trường đảo ngọc Phú Quốc thêm xanh, sạch, đẹp và an toàn”. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước KH-CN Môi trường

Tin mới

TTXVN