Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về Chiến lược hợp tác Giao thông Vận tải giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030 giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ về Chiến lược hợp tác Giao thông Vận tải giai đoạn 2018-2025, tầm nhìn 2030 giữa hai nước. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Biên bản hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Biên bản hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Biên bản giữa Chủ tịch Uỷ ban Liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia, Campuchia - Việt Nam ghi nhận việc hoàn thành khối lượng 84% của công tác phân giới cắm mốc biên giới trên thực địa giữa 2 nước và kế hoạch trong thời gian tới. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký Biên bản giữa Chủ tịch Uỷ ban Liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia, Campuchia - Việt Nam ghi nhận việc hoàn thành khối lượng 84% của công tác phân giới cắm mốc biên giới trên thực địa giữa 2 nước và kế hoạch trong thời gian tới. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký về thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục thuộc dự án Trung tâm điều trị cai nghiện ma tuý tự nguyện, dựa vào cộng đồng tại tỉnh Preah Sihanouk. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chứng kiến lễ ký về thực hiện dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư xây dựng một số hạng mục thuộc dự án Trung tâm điều trị cai nghiện ma tuý tự nguyện, dựa vào cộng đồng tại tỉnh Preah Sihanouk. Ảnh: Thống Nhất –TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen hội đàm hẹp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen hội đàm hẹp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen hội đàm hẹp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen hội đàm hẹp. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen chụp ảnh chung trước hội đàm. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN
Sáng 7/12/2018, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-8/12/2018. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN