Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019

 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và các đại biểu dự khai mạc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt tay Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và các đại biểu dự khai mạc. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các hiện vật tại trưng bày chuyên đề
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các hiện vật tại trưng bày chuyên đề "Quốc hiệu Việt Nam qua các thời kỳ trong triều Nguyễn", một hoạt động bên lề Hội báo toàn quốc năm 2019, mang đến nhiều lựa chọn cho khách tham quan. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu xem ấn phẩm báo chí của các địa phương. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu xem ấn phẩm báo chí của các địa phương. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu xem các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu xem các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu xem các ấn phẩm báo chí trưng bày tại Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu xem các ấn phẩm báo chí trưng bày tại Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm của Báo Đại biểu nhân dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm của Báo Đại biểu nhân dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm của Báo Công an nhân dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm của Báo Công an nhân dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm của Báo Công an nhân dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem các ấn phẩm của Báo Công an nhân dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu tham quan gian trưng bày các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu tham quan gian trưng bày các ấn phẩm của Báo Quân đội nhân dân. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu xem các ấn phẩm tại gian trưng bày của TTXVN. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu tham quan nơi trưng bày các ấn phẩm báo chí. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các đại biểu tham quan nơi trưng bày các ấn phẩm báo chí. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đại biểu tham quan các gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh trống khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đại biểu dự Lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
 • Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
  Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Sáng 15/3/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019, do Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội với chủ đề “Báo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân”. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN