Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự Lễ khởi động Dự án xử lý dioxin sân bay Biên Hòa

 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp Thượng nghị sĩ Patrick Leahy dự Lễ khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp Thượng nghị sĩ Patrick Leahy dự Lễ khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ dự Lễ khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ dự Lễ khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại Lễ khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
 • Trong ảnh: Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ phát biểu tại Lễ khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
  Trong ảnh: Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ phát biểu tại Lễ khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
  Trong ảnh: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN
Sáng 20/4/2019, tại Đồng Nai, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam tổ chức Lễ khởi động Dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa - điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất ở Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, do Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện Hoa Kỳ dẫn đầu, tham dự buổi lễ. Ảnh: Sỹ Tuyên – TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN