Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt Đoàn học sinh, sinh viên trường nghề tiêu biểu

 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu học sinh, sinh viên tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các đại biểu học sinh, sinh viên tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các học sinh, sinh viên trường nghề tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các học sinh, sinh viên trường nghề tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu động viên các học sinh, sinh viên trường nghề tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu động viên các học sinh, sinh viên trường nghề tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu động viên các học sinh, sinh viên trường nghề tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu động viên các học sinh, sinh viên trường nghề tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu động viên các học sinh, sinh viên trường nghề tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu động viên các học sinh, sinh viên trường nghề tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các học sinh, sinh viên trường nghề tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các học sinh, sinh viên trường nghề tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các học sinh, sinh viên trường nghề tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh với các học sinh, sinh viên trường nghề tiêu biểu. Ảnh: Dương Giang - TTXVN
Chiều 8/10/2020, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gặp mặt đoàn đại biểu học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu năm 2020 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN