Ngành Lâm nghiệp chủ động phòng, chống cháy rừng

 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Bình Định phối hợp với Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn tổ chức đi tuần tra tại khu vực rừng trồng gỗ lớn thuộc tiểu khu 351, xã Cam Vinh, huyện Vân Canh. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Bình Định phối hợp với Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn tổ chức đi tuần tra tại khu vực rừng trồng gỗ lớn thuộc tiểu khu 351, xã Cam Vinh, huyện Vân Canh. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Bình Định phối hợp với Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn tổ chức dọn thực bì tại rừng trồng gỗ lớn thuộc tiểu khu 351, xã Cam Vinh, huyện Vân Canh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Bình Định phối hợp với Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn tổ chức dọn thực bì tại rừng trồng gỗ lớn thuộc tiểu khu 351, xã Cam Vinh, huyện Vân Canh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Sơn La thường xuyên tổ chức tuần tra khu vực rừng thông phòng hộ thuộc xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm Sơn La thường xuyên tổ chức tuần tra khu vực rừng thông phòng hộ thuộc xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Sơn La tổ chức phát quang, dọn thực bì tại rừng trồng cây ăn quả trên đất dốc thuộc xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Sơn La tổ chức phát quang, dọn thực bì tại rừng trồng cây ăn quả trên đất dốc thuộc xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Sơn La tổ chức phát quang, dọn thực bì tại rừng trồng cây ăn quả trên đất dốc thuộc xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Sơn La tổ chức phát quang, dọn thực bì tại rừng trồng cây ăn quả trên đất dốc thuộc xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Sơn La tổ chức phát quang, dọn thực bì tại rừng trồng cây ăn quả trên đất dốc thuộc xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Sơn La tổ chức phát quang, dọn thực bì tại rừng trồng cây ăn quả trên đất dốc thuộc xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Sơn La tổ chức dọn thực bì tại rừng thông phòng hộ ở xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Lực lượng Kiểm lâm tỉnh Sơn La tổ chức dọn thực bì tại rừng thông phòng hộ ở xã Cò Mạ, huyện Thuận Châu (Sơn La). Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Trước tình hình nắng nóng gay gắt và hanh khô diễn ra trên diện rộng, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) phối hợp với các bộ, ngành và địa phương có nguy cơ cháy rừng cao đang tích cực triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN