• Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Chủ tịch nước Trần Đại Quang với với các đồng chí trong Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Chủ tịch nước Trần Đại Quang với với các đồng chí trong Đảng đoàn và Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các đại biểu tham dự buổi làm việc. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với lãnh đạo Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với lãnh đạo Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với lãnh đạo Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với lãnh đạo Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với lãnh đạo Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch nước Trần Đại Quang với lãnh đạo Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Sáng 10/7/2018, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự Trong nước

Tin mới

TTXVN