Bắc Ninh tập trung nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

 • Trong ảnh: Bảo hiểm Xã hội Bắc Ninh phối hợp với Bưu điện tỉnh tăng cường tổ chức hội nghị tuyên truyền về chế độ, chính sách tại cơ sở vận động người dân phát triển tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Bảo hiểm Xã hội Bắc Ninh phối hợp với Bưu điện tỉnh tăng cường tổ chức hội nghị tuyên truyền về chế độ, chính sách tại cơ sở vận động người dân phát triển tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Đã có hàng trăm người dân tình nguyện tham gia sau các hội nghị tuyên truyền về chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện từ cơ sở tại Bắc Ninh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Đã có hàng trăm người dân tình nguyện tham gia sau các hội nghị tuyên truyền về chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội tự nguyện từ cơ sở tại Bắc Ninh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm Xã hội tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại làng nghề đúc đồng Đại Bái (Bắc Ninh). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm Xã hội tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại làng nghề đúc đồng Đại Bái (Bắc Ninh). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm Xã hội tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại làng nghề đúc đồng Đại Bái (Bắc Ninh). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm Xã hội tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại làng nghề đúc đồng Đại Bái (Bắc Ninh). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm Xã hội tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại huyện Gia Bình (Bắc Ninh). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm Xã hội tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại huyện Gia Bình (Bắc Ninh). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Cùng các giải pháp đồng bộ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chính sách đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Cùng các giải pháp đồng bộ phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện chính sách đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm Xã hội tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm Xã hội tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện tại tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Đến tháng 8/2019, Bắc Ninh có 5.196 người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXHTN), trong đó phát triển đối tượng mới tham gia là 1.961 người, đạt 87,45% kế hoạch. Bảo hiểm xã hội tỉnh đang tập trung nhiều giải pháp phát triển đối tượng như truyền thông trực tiếp và gián tiếp cho người dân về chế độ chính sách và quyền lợi khi tham gia BHXHTN; chủ động tham mưu với lãnh đạo và giao chỉ tiêu cho các địa phương. Mở rộng và nâng cao năng lực mạng lưới đại lý thu, cộng tác viên tư vấn hộ gia đình khu vực nông thôn, làng nghề, lao động tự do tham gia BHXHTN sẽ được Quỹ BHXH chi trả lương hưu khi hết tuổi lao động, về già được cấp miễn phí thẻ Bảo hiểm y tế và tiền tử tuất đảm bảo nguồn thu nhập ổn định và không trở thành gánh nặng cho ngân sách Nhà nước trong việc đảm bảo lưới an sinh xã hội bền vững. Bắc Ninh đã có chính sách hỗ trợ đối tượng tham gia BHXHTN từ ngân sách địa phương ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước đây là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy đối tượng tham gia. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN