Nghĩa trang liệt sỹ A1

 • Trong ảnh: Đoàn Hội cựu chiến binh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội viếng Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn Hội cựu chiến binh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội viếng Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn Hội cựu chiến binh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội vào dâng hương tại Nhà tưởng niệm nằm trong quần thể Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn Hội cựu chiến binh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội vào dâng hương tại Nhà tưởng niệm nằm trong quần thể Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn Hội cựu chiến binh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm nằm trong quần thể Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn Hội cựu chiến binh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm nằm trong quần thể Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn Hội cựu chiến binh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm nằm trong quần thể Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn Hội cựu chiến binh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm nằm trong quần thể Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Các cựu chiến binh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội thắp hương cho Anh hùng quân đội Phan Đình Giót và Trần Can tại Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Các cựu chiến binh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội thắp hương cho Anh hùng quân đội Phan Đình Giót và Trần Can tại Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn Hội cựu chiến binh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội thắp hương các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn Hội cựu chiến binh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội thắp hương các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Nghĩa trang liệt sỹ A1. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Nghĩa trang liệt sỹ A1. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn Hội cựu chiến binh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn Hội cựu chiến binh xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Bảng ghi danh các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Bảng ghi danh các Anh hùng Liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Nghĩa trang liệt sỹ A1 tỉnh Điện Biên. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Nghĩa trang liệt sỹ A1 tỉnh Điện Biên. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Các đoàn khách đến Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ . Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Các đoàn khách đến Nghĩa trang liệt sỹ A1 nhân Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ . Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
 • Trong ảnh: Nghĩa trang liệt sỹ A1 tỉnh Điện Biên. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
  Trong ảnh: Nghĩa trang liệt sỹ A1 tỉnh Điện Biên. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Nghĩa trang liệt sỹ A1 được xây dựng năm 1958, nằm cách điểm di tích lịch sử đồi A1 vài trăm mét về phía Nam bên con đường 7/5 thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ với 644 phần mộ liệt sỹ được quy tập và yên nghỉ. Nghĩa trang liệt sĩ A1 là một trong 3 nghĩa trang cấp Quốc Gia của tỉnh Điện Biên, được tu bổ và nâng cấp ngày 2/9/1993 thành công trình lịch sử văn hoá - một nghĩa trang công viên có diện tích là 32.472 m2. Từ khi xây dựng đến nay, Nghĩa trang liệt sỹ A1 luôn được trông nom, chăm sóc, bảo vệ, là điểm tham quan, tìm hiểu, truyền thống cách mạng của mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN