• Trong ảnh: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ngày nay Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  Trong ảnh: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ngày nay Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 • Trong ảnh: Cầu Hồ Kiều ngày nay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  Trong ảnh: Cầu Hồ Kiều ngày nay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 • Trong ảnh: Chợ Cốc Lếu ngày nay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  Trong ảnh: Chợ Cốc Lếu ngày nay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 • Trong ảnh: Cầu Cốc Lếu ngày nay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  Trong ảnh: Cầu Cốc Lếu ngày nay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 • Trong ảnh: Cầu Hồ Kiều ngày nay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  Trong ảnh: Cầu Hồ Kiều ngày nay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 • Trong ảnh: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ngày nay Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  Trong ảnh: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ngày nay Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 • Trong ảnh: Cầu Cốc Lếu ngày nay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  Trong ảnh: Cầu Cốc Lếu ngày nay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
 • Trong ảnh: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ngày nay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
  Trong ảnh: Cửa khẩu quốc tế Lào Cai ngày nay. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, thị xã Lào Cai, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bị tàn phá nặng nề. Sau 40 năm, mọi thứ đã đổi thay nhanh chóng. Lào Cai trở thành thành phố hiện đại bậc nhất khu vực Tây Bắc của Tổ quốc, đang chuyển mình mạnh mẽ trên đà phát triển và hội nhập của nền kinh tế thị trường với một diện mạo hoàn toàn mới, hiện đại hơn, giàu sức sống hơn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN