Bắc Giang tái cơ cấu ngành chăn nuôi sau dịch tả lợn châu Phi

 • Trong ảnh: Mô hình nuôi bò thịt vỗ béo nhốt chuồng của hộ nông dân Nguyễn Chí Thành, huyện Hiệp Hòa mỗi năm cho thu nhập hơn 50 triệu đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình nuôi bò thịt vỗ béo nhốt chuồng của hộ nông dân Nguyễn Chí Thành, huyện Hiệp Hòa mỗi năm cho thu nhập hơn 50 triệu đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình nuôi bò thịt vỗ béo nhốt chuồng của hộ nông dân Nguyễn Chí Thành, huyện Hiệp Hòa mỗi năm cho thu nhập hơn 50 triệu đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình nuôi bò thịt vỗ béo nhốt chuồng của hộ nông dân Nguyễn Chí Thành, huyện Hiệp Hòa mỗi năm cho thu nhập hơn 50 triệu đồng. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi chim bồ câu của hộ nông dân Nguyễn Thị Hồng, thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa hiện đang phát triển tốt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi chim bồ câu của hộ nông dân Nguyễn Thị Hồng, thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa hiện đang phát triển tốt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Hộ nông dân Nguyễn Tiến Trung, thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa đang đầu tư sửa chữa hơn 1.200m2 chuồng nuôi lợn bị dịch tả lợn châu Phi để chuyển đồi sang nuôi gia cầm theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Hộ nông dân Nguyễn Tiến Trung, thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa đang đầu tư sửa chữa hơn 1.200m2 chuồng nuôi lợn bị dịch tả lợn châu Phi để chuyển đồi sang nuôi gia cầm theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Hộ nông dân Nguyễn Tiến Trung, thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa đang đầu tư sửa chữa hơn 1.200m2 chuồng nuôi lợn bị dịch tả lợn châu Phi để chuyển đồi sang nuôi gia cầm theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Hộ nông dân Nguyễn Tiến Trung, thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa đang đầu tư sửa chữa hơn 1.200m2 chuồng nuôi lợn bị dịch tả lợn châu Phi để chuyển đồi sang nuôi gia cầm theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi gà thịt của gia đình anh Nguyễn Trường Hải, thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa từ tháng 1/2020 đến nay đã thích nghi và phát triển tốt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi gà thịt của gia đình anh Nguyễn Trường Hải, thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa từ tháng 1/2020 đến nay đã thích nghi và phát triển tốt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Trang trại Nguyễn Văn Quý, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên có quy mô trang trại nuôi được khoảng 3.200 con/năm (tương đương khoảng 350 tấn thịt lợn. Hiện tại, do lợn giống còn hạn chế trang trại mới chỉ thả nuôi đạt 30% so với quy mô của trang trại, giá thit lợn xuất chuồng của trại là 70.000đ/kg đúng theo giá bình ổn thị trường của ngành nông nghiệp khuyến cáo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Trang trại Nguyễn Văn Quý, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên có quy mô trang trại nuôi được khoảng 3.200 con/năm (tương đương khoảng 350 tấn thịt lợn. Hiện tại, do lợn giống còn hạn chế trang trại mới chỉ thả nuôi đạt 30% so với quy mô của trang trại, giá thit lợn xuất chuồng của trại là 70.000đ/kg đúng theo giá bình ổn thị trường của ngành nông nghiệp khuyến cáo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi gà thịt của gia đình anh Nguyễn Trường Hải, thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa từ tháng 1/2020 đến nay đã thích nghi và phát triển tốt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi gà thịt của gia đình anh Nguyễn Trường Hải, thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa từ tháng 1/2020 đến nay đã thích nghi và phát triển tốt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi thỏ thương phẩm của gia đình chị Nguyễn Thị Minh, thôn Thái Thọ, xã thái Sơn, huyện Hiệp Hòa từ tháng 6/2019, đến nay đã cho thu nhập 10 triệu đồng/3 tháng. Ảnh: Vũ Sinh TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi thỏ thương phẩm của gia đình chị Nguyễn Thị Minh, thôn Thái Thọ, xã thái Sơn, huyện Hiệp Hòa từ tháng 6/2019, đến nay đã cho thu nhập 10 triệu đồng/3 tháng. Ảnh: Vũ Sinh TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi gà thịt của gia đình anh Nguyễn Trường Hải, thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa từ tháng 1/2020 đến nay đã thích nghi và phát triển tốt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi gà thịt của gia đình anh Nguyễn Trường Hải, thôn Đức Thịnh, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa từ tháng 1/2020 đến nay đã thích nghi và phát triển tốt. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Trang trại Nguyễn Văn Quý, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên có quy mô trang trại nuôi được khoảng 3.200 con/năm (tương đương khoảng 350 tấn thịt lợn. Hiện tại, do lợn giống còn hạn chế trang trại mới chỉ thả nuôi đạt 30% so với quy mô của trang trại, giá thit lợn xuất chuồng của trại là 70.000đ/kg đúng theo giá bình ổn thị trường của ngành nông nghiệp khuyến cáo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Trang trại Nguyễn Văn Quý, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên có quy mô trang trại nuôi được khoảng 3.200 con/năm (tương đương khoảng 350 tấn thịt lợn. Hiện tại, do lợn giống còn hạn chế trang trại mới chỉ thả nuôi đạt 30% so với quy mô của trang trại, giá thit lợn xuất chuồng của trại là 70.000đ/kg đúng theo giá bình ổn thị trường của ngành nông nghiệp khuyến cáo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi thỏ thương phẩm của gia đình chị Nguyễn Thị Minh, thôn Thái Thọ, xã thái Sơn, huyện Hiệp Hòa từ tháng 6/2019, đến nay đã cho thu nhập 10 triệu đồng/3 tháng. Ảnh: Vũ Sinh TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi thỏ thương phẩm của gia đình chị Nguyễn Thị Minh, thôn Thái Thọ, xã thái Sơn, huyện Hiệp Hòa từ tháng 6/2019, đến nay đã cho thu nhập 10 triệu đồng/3 tháng. Ảnh: Vũ Sinh TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi gia cầm của gia đình anh Hoàng Văn Hà, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi gia cầm của gia đình anh Hoàng Văn Hà, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi gia cầm của gia đình anh Hoàng Văn Hà, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi gia cầm của gia đình anh Hoàng Văn Hà, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
 • Trong ảnh: Trang trại Nguyễn Văn Quý, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên có quy mô trang trại nuôi được khoảng 3.200 con/năm (tương đương khoảng 350 tấn thịt lợn. Hiện tại, do lợn giống còn hạn chế trang trại mới chỉ thả nuôi đạt 30% so với quy mô của trang trại, giá thit lợn xuất chuồng của trại là 70.000đ/kg đúng theo giá bình ổn thị trường của ngành nông nghiệp khuyến cáo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
  Trong ảnh: Trang trại Nguyễn Văn Quý, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên có quy mô trang trại nuôi được khoảng 3.200 con/năm (tương đương khoảng 350 tấn thịt lợn. Hiện tại, do lợn giống còn hạn chế trang trại mới chỉ thả nuôi đạt 30% so với quy mô của trang trại, giá thit lợn xuất chuồng của trại là 70.000đ/kg đúng theo giá bình ổn thị trường của ngành nông nghiệp khuyến cáo. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN
Ngay sau khi dịch tả lợn châu Phi được khống chế, ngành nông nghiệp Bắc Giang - địa phương có tổng đàn vật nuôi đứng thứ 3 trong cả nước, đã triển khai nhanh công tác tiêu độc khử trùng môi trường và chỉ đạo tổ chức chăn nuôi tăng đàn gia cầm, khuyến khích chăn nuôi đàn đại gia súc có kiểm soát để đáp ứng nguồn cung cho thị trường, chủ động triển khai giám sát tái đàn lợn có kiểm soát ở tất cả các xã toàn tỉnh đã qua 30 ngày công bố hết dịch bệnh. Ngành phấn đấu năm 2020 giữ ổn định đàn đại gia súc và gia cầm như hiện nay, tổ chức tái đàn lợn có hiệu quả đạt trên 1 triệu con, giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, quy hoạch phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh quy mô trang trại gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm, đảm bảo chăn nuôi bền vững. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN