Hiệu quả dự án “Bệnh viện vệ tinh” tại bệnh viện đa khoa Sơn La

 • Trong ảnh: Điều dưỡng Hoàng Minh Hoàn - khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai cung cấp kiến thức, kỹ năng theo dõi người bệnh và chăm sóc điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Điều dưỡng Hoàng Minh Hoàn - khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai cung cấp kiến thức, kỹ năng theo dõi người bệnh và chăm sóc điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Người bệnh được cấp cứu kịp thời, chẩn đoán và điều trị hiệu quả, có cơ hội cứu sống hơn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La nhờ phát triển chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật cao từ bệnh viện Trung ương chuyển giao qua Dự án “Bệnh viện vệ tinh”. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Người bệnh được cấp cứu kịp thời, chẩn đoán và điều trị hiệu quả, có cơ hội cứu sống hơn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La nhờ phát triển chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật cao từ bệnh viện Trung ương chuyển giao qua Dự án “Bệnh viện vệ tinh”. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La được ưu tiên đầu tư về nhân lực, kỹ thuật, trang thiết bị đáp ứng việc chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến Trung ương về hỗ trợ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La được ưu tiên đầu tư về nhân lực, kỹ thuật, trang thiết bị đáp ứng việc chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến Trung ương về hỗ trợ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La được ưu tiên đầu tư về nhân lực, kỹ thuật, trang thiết bị đáp ứng việc chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến Trung ương về hỗ trợ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Khoa Hồi sức cấp cứu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La được ưu tiên đầu tư về nhân lực, kỹ thuật, trang thiết bị đáp ứng việc chuyển giao kỹ thuật từ bệnh viện tuyến Trung ương về hỗ trợ. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Điều dưỡng Hoàng Minh Hoàn - khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai cung cấp kiến thức, kỹ năng theo dõi người bệnh và chăm sóc điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Điều dưỡng Hoàng Minh Hoàn - khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai cung cấp kiến thức, kỹ năng theo dõi người bệnh và chăm sóc điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Người bệnh được cấp cứu kịp thời, chẩn đoán và điều trị hiệu quả, có cơ hội cứu sống hơn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La nhờ phát triển chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật cao từ bệnh viện Trung ương chuyển giao qua Dự án “Bệnh viện vệ tinh”. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Người bệnh được cấp cứu kịp thời, chẩn đoán và điều trị hiệu quả, có cơ hội cứu sống hơn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La nhờ phát triển chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật cao từ bệnh viện Trung ương chuyển giao qua Dự án “Bệnh viện vệ tinh”. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Người bệnh được cấp cứu kịp thời, chẩn đoán và điều trị hiệu quả, có cơ hội cứu sống hơn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La nhờ phát triển chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật cao từ bệnh viện Trung ương chuyển giao qua Dự án “Bệnh viện vệ tinh”. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Người bệnh được cấp cứu kịp thời, chẩn đoán và điều trị hiệu quả, có cơ hội cứu sống hơn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La nhờ phát triển chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật cao từ bệnh viện Trung ương chuyển giao qua Dự án “Bệnh viện vệ tinh”. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Người bệnh được cấp cứu kịp thời, chẩn đoán và điều trị hiệu quả, có cơ hội cứu sống hơn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La nhờ phát triển chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật cao từ bệnh viện Trung ương chuyển giao qua Dự án “Bệnh viện vệ tinh”. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Người bệnh được cấp cứu kịp thời, chẩn đoán và điều trị hiệu quả, có cơ hội cứu sống hơn tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La nhờ phát triển chuyên môn, triển khai nhiều kỹ thuật cao từ bệnh viện Trung ương chuyển giao qua Dự án “Bệnh viện vệ tinh”. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Sơn La là tỉnh miền núi thuộc vùng Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng 320 km có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, chủ yếu đông bào dân tộc. Trong các đề án, dự án về y tế cấp Bộ đến cấp quốc gia, Sơn la luôn được ưu tiên, đặc biệt dự án “Bệnh viện vệ tinh” của Bệnh viện Bạch Mai đang triển khai 2 giai đoạn từ 2009 đến 2020 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La. Dự án tập trung, ưu tiên các chuyên ngành như: Hồi sức tích cực - chống độc, huyết học truyền máu, tâm - thần kinh, thận nhân tạo, nội tiết - đái tháo đường, ưng bướu, tim mạch…nhằm hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao năng lực khám chữa bệnh, giảm chuyển tuyến, cứu sống nhiều bệnh nhân. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN