• Trong ảnh: Quy trình sản xuất thuốc tại Công ty cổ phần Dược và trang thiết bị y tế Bình Định. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Trong ảnh: Quy trình sản xuất thuốc tại Công ty cổ phần Dược và trang thiết bị y tế Bình Định. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Trong ảnh: Quy trình sản xuất thuốc tại Công ty cổ phần Dược và trang thiết bị y tế Bình Định. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Trong ảnh: Quy trình sản xuất thuốc tại Công ty cổ phần Dược và trang thiết bị y tế Bình Định. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Trong ảnh: Quy trình sản xuất thuốc tại Công ty cổ phần Dược và trang thiết bị y tế Bình Định. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Trong ảnh: Quy trình sản xuất thuốc tại Công ty cổ phần Dược và trang thiết bị y tế Bình Định. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Trong ảnh: Quy trình sản xuất thuốc tại Công ty cổ phần Dược và trang thiết bị y tế Bình Định. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Trong ảnh: Quy trình sản xuất thuốc tại Công ty cổ phần Dược và trang thiết bị y tế Bình Định. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Trong ảnh: Quy trình sản xuất thuốc tại Công ty cổ phần Dược và trang thiết bị y tế Bình Định. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Trong ảnh: Quy trình sản xuất thuốc tại Công ty cổ phần Dược và trang thiết bị y tế Bình Định. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Định tuyên truyền, vận động và đối thoại chính sách với người lao động về trách nhiệm và quyền lợi tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế tại công ty Bidiphar. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Định tuyên truyền, vận động và đối thoại chính sách với người lao động về trách nhiệm và quyền lợi tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế tại công ty Bidiphar. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Định tuyên truyền, vận động và đối thoại chính sách với người lao động về trách nhiệm và quyền lợi tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế tại công ty Bidiphar. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Định tuyên truyền, vận động và đối thoại chính sách với người lao động về trách nhiệm và quyền lợi tham gia Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế tại công ty Bidiphar. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN
Công ty cổ phần Dược và trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) chuyên nghiên cứu, ứng dụng sản xuất và phân phối các sản phẩm thuốc, dược phẩm phòng bệnh và chữa bệnh. Với dây chuyền công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn GMP – WHO, hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008, công ty đang lưu hành trên toàn quốc với hơn 300 mặt hàng thuốc gồm 19 nhóm điều trị, hơn 60 mặt hàng xuất khẩu; cung cấp hơn 3.000 mặt hàng vật tư y tế tiêu hao được Bộ Y tế cấp phép, đạt doanh thu khoảng 1.500 tỷ đồng/năm. Bidiphar hiện có 920 lao động, trong đó 60% là lực lượng lao động trẻ, đây là đơn vị điển hình trong sản xuất kinh doanh và luôn đảm bảo chính sách an sinh xã hội, các quyền lợi về Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp cho người lao động và nhiều năm qua không có tình trạng nợ đọng với cơ quan Bảo hiểm Xã hội. Ảnh: Dương Ngọc – TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN