• Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn chỉ thực hiện công tác phòng bệnh ở cộng đồng với sự hỗ trợ của tuyến tỉnh, chưa phát triển được các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh, chuyển tuyến 200 ca/năm. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn chỉ thực hiện công tác phòng bệnh ở cộng đồng với sự hỗ trợ của tuyến tỉnh, chưa phát triển được các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh, chuyển tuyến 200 ca/năm. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn chỉ thực hiện công tác phòng bệnh ở cộng đồng với sự hỗ trợ của tuyến tỉnh, chưa phát triển được các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh, chuyển tuyến 200 ca/năm. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn chỉ thực hiện công tác phòng bệnh ở cộng đồng với sự hỗ trợ của tuyến tỉnh, chưa phát triển được các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh, chuyển tuyến 200 ca/năm. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn chỉ thực hiện công tác phòng bệnh ở cộng đồng với sự hỗ trợ của tuyến tỉnh, chưa phát triển được các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh, chuyển tuyến 200 ca/năm. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn chỉ thực hiện công tác phòng bệnh ở cộng đồng với sự hỗ trợ của tuyến tỉnh, chưa phát triển được các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh, chuyển tuyến 200 ca/năm. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn chỉ thực hiện công tác phòng bệnh ở cộng đồng với sự hỗ trợ của tuyến tỉnh, chưa phát triển được các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh, chuyển tuyến 200 ca/năm. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn chỉ thực hiện công tác phòng bệnh ở cộng đồng với sự hỗ trợ của tuyến tỉnh, chưa phát triển được các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh, chuyển tuyến 200 ca/năm. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn chỉ thực hiện công tác phòng bệnh ở cộng đồng với sự hỗ trợ của tuyến tỉnh, chưa phát triển được các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh, chuyển tuyến 200 ca/năm. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn chỉ thực hiện công tác phòng bệnh ở cộng đồng với sự hỗ trợ của tuyến tỉnh, chưa phát triển được các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn trong khám chữa bệnh, chuyển tuyến 200 ca/năm. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Lai Châu là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, địa hình chia cắt, dân cư phân bố không đều, giao thông đi lại khó khăn, gần 90% đồng bào là dân tộc thiểu số, nhận thức người dân còn hạn chế với phong tục tập quán lạc hậu… Mặc dù đã được Nhà nước đầu tư hệ thống y tế từ tỉnh đến xã như cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật nhưng thực trạng tuyến huyện, tuyến xã hiện nay nhân lực vẫn thiếu và yếu, chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho dân. Nhu cầu toàn tỉnh cần có 608 bác sĩ, nhưng hiện tại mới đáp ứng 60%, tỷ lệ bác sĩ đạt mức 9.08 bác sĩ/1 vạn dân. Tỉnh đã có nhiều chính sách đãi ngộ nhưng chưa thu hút được bác sĩ đào tạo chính quy ở các địa phương khác về công tác; số lượng cán bộ có trình độ đại học tăng lên là do cán bộ y tế địa phương cử đi học theo hình thức chuyên tu, cử tuyển. Trung tâm Y tế huyện Nậm Nhùn là vùng sâu, vùng xa của tỉnh với 2 chức năng dự phòng và điều trị, chăm sóc sức khỏe cho dân của 11 xã, thị trấn; nhiều bản vùng cao cách trung tâm hơn 80 km đang thiếu trầm trọng về nhân lực, trình độ hạn chế, chỉ sơ cấp cứu và điều trị các bệnh thông thường, bệnh nhân chủ yếu phải chuyển tuyến. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN