• Trong ảnh: Gia đình chị H Hiếu, dân tôc M’Nông ở  xã Trường Xuân, huyện Đắc Song vay vốn ưu đãi cải tạo vườn trồng 4 ha tiêu và cà phê mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình chị H Hiếu, dân tôc M’Nông ở xã Trường Xuân, huyện Đắc Song vay vốn ưu đãi cải tạo vườn trồng 4 ha tiêu và cà phê mỗi năm thu hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Gia đình anh Điểu Nhép, dân tộc M’Nông ở xã Đắc Wer, huyện Đắc R’Lấp vay vốn ưu đãi cải tạo vườn trồng cà phê, tiêu cho hiệu quả kinh tế tốt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình anh Điểu Nhép, dân tộc M’Nông ở xã Đắc Wer, huyện Đắc R’Lấp vay vốn ưu đãi cải tạo vườn trồng cà phê, tiêu cho hiệu quả kinh tế tốt. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  • Trong ảnh: Gia đình chị Thị Hơr, dân tộc M’Nông ở xã Đắc Wer, huyện Đắc R’Lấp vay vốn ưu đãi cải tạo vườn trồng cà phê, mua nguyên liệu làm thêm nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
    Trong ảnh: Gia đình chị Thị Hơr, dân tộc M’Nông ở xã Đắc Wer, huyện Đắc R’Lấp vay vốn ưu đãi cải tạo vườn trồng cà phê, mua nguyên liệu làm thêm nghề dệt thổ cẩm. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Đến nay tỉnh Đắk Nông có 36.266 hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được vay vốn ưu đãi, chiếm hơn 85% số hộ đồng bào DTTS trong toàn tỉnh. Nguồn vốn vay ưu đãi đã giúp hộ đồng bào phát triển kinh tế, tạo thêm nhiều việc làm, chuyển đổi cây trồng vật nuôi cho giá trị kinh tế cao, góp phần đáng kể cho thực hiện xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh, ổn định xã hội trên địa bàn. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN