Phát huy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Trung Quốc

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh năm 1960. Ảnh: TTXVN.
    Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ tịch Mao Trạch Đông tại Bắc Kinh năm 1960. Ảnh: TTXVN.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (18/1/1950) đến nay, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc đã phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam – Trung Quốc đã dành cho nhau sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn và quý báu; không ngừng phát huy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong thời đại mới, thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN