Bắc Ninh: Người bệnh giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh nhờ có thẻ Bảo hiểm y tế

 • Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh giám sát chi phí khám chữa bệnh của bà N.T.M hộ nghèo ở Thuận Thành vừa phải mổ tim được BHYT chi trả 95% chi phí khám chữa bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh giám sát chi phí khám chữa bệnh của bà N.T.M hộ nghèo ở Thuận Thành vừa phải mổ tim được BHYT chi trả 95% chi phí khám chữa bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Bắc Ninh mở rộng và nâng cao năng lực mạng lưới đại lý, công tác viên tuyên truyền và tư vấn phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Bắc Ninh mở rộng và nâng cao năng lực mạng lưới đại lý, công tác viên tuyên truyền và tư vấn phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh giám sát chi phi khám chữa bệnh của chị N.T.L ở Thuận Thành bị bệnh bạch cầu với chi phí khám chữa bệnh hơn 9 triệu đồng/tháng tiền thuốc, nhưng chỉ chi trả 1,2 triệu đồng nhờ có thẻ BHYT. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh giám sát chi phi khám chữa bệnh của chị N.T.L ở Thuận Thành bị bệnh bạch cầu với chi phí khám chữa bệnh hơn 9 triệu đồng/tháng tiền thuốc, nhưng chỉ chi trả 1,2 triệu đồng nhờ có thẻ BHYT. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
 • Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh giám sát chi phí khám chữa bệnh của chị NTC ở Thuận Thành mắc bệnh tim bẩm sinh được BHYT chi trả 95% chi phí khám chữa bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
  Trong ảnh: Cán bộ Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh giám sát chi phí khám chữa bệnh của chị NTC ở Thuận Thành mắc bệnh tim bẩm sinh được BHYT chi trả 95% chi phí khám chữa bệnh. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Đến tháng 8/2019, Bắc Ninh đạt tỷ lệ 91,31% dân số bao phủ Bảo hiểm y tế (BHYT), vượt 3,51% so với chỉ tiêu của Chính phủ giao (năm 2019 là 87,8%). Đây là kết quả của công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách BHYT. Đặc biệt là chính sách hỗ trợ phát triển đối tượng tham gia BHYT như học sinh, sinh viên, nhóm yếu thế và toàn dân từ 65 tuổi trở lên đều được cấp miễn phí thẻ BHYT. Đúng với mục tiêu an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận với các dịch vụ y tế nên hàng trăm người dân mắc bệnh hiểm nghèo đã được cứu sống. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN