Dự án Nescafe Plan giúp cải tạo, tái canh 34.000 ha cà phê già cỗi tại khu vực Tây Nguyên

 • Trong ảnh: Nhờ sự giúp đỡ của dự án Nescafé Plan, từ 2015 gia đình ông Nguyễn Đức Huề, ở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai (Gia Lai) cải tạo tái canh, kỹ thuật chăm sóc 4ha cà phê, cho năng suất đạt 5 tấn/ha. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Nhờ sự giúp đỡ của dự án Nescafé Plan, từ 2015 gia đình ông Nguyễn Đức Huề, ở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai (Gia Lai) cải tạo tái canh, kỹ thuật chăm sóc 4ha cà phê, cho năng suất đạt 5 tấn/ha. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhờ sự giúp đỡ của dự án Nescafé Plan, từ 2015 gia đình ông Nguyễn Đức Huề, ở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai (Gia Lai) cải tạo tái canh, kỹ thuật chăm sóc 4ha cà phê, cho năng suất đạt 5 tấn/ha. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Nhờ sự giúp đỡ của dự án Nescafé Plan, từ 2015 gia đình ông Nguyễn Đức Huề, ở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai (Gia Lai) cải tạo tái canh, kỹ thuật chăm sóc 4ha cà phê, cho năng suất đạt 5 tấn/ha. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhờ sự giúp đỡ của dự án Nescafé Plan, từ 2015 gia đình ông Nguyễn Đức Huề, ở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai (Gia Lai) cải tạo tái canh, kỹ thuật chăm sóc 4ha cà phê, cho năng suất đạt 5 tấn/ha. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Nhờ sự giúp đỡ của dự án Nescafé Plan, từ 2015 gia đình ông Nguyễn Đức Huề, ở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai (Gia Lai) cải tạo tái canh, kỹ thuật chăm sóc 4ha cà phê, cho năng suất đạt 5 tấn/ha. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhờ sự giúp đỡ của dự án Nescafé Plan, từ 2015 gia đình ông Nguyễn Đức Huề, ở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai (Gia Lai) cải tạo tái canh, kỹ thuật chăm sóc 4ha cà phê, cho năng suất đạt 5 tấn/ha. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Nhờ sự giúp đỡ của dự án Nescafé Plan, từ 2015 gia đình ông Nguyễn Đức Huề, ở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai (Gia Lai) cải tạo tái canh, kỹ thuật chăm sóc 4ha cà phê, cho năng suất đạt 5 tấn/ha. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhờ sự giúp đỡ của dự án Nescafé Plan, từ 2015 gia đình ông Nguyễn Đức Huề, ở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai (Gia Lai) cải tạo tái canh, kỹ thuật chăm sóc 4ha cà phê, cho năng suất đạt 5 tấn/ha. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
  Trong ảnh: Nhờ sự giúp đỡ của dự án Nescafé Plan, từ 2015 gia đình ông Nguyễn Đức Huề, ở xã Ia Hrung, huyện Ia Grai (Gia Lai) cải tạo tái canh, kỹ thuật chăm sóc 4ha cà phê, cho năng suất đạt 5 tấn/ha. Ảnh: Trần Việt - TTXVN
Hoạt động từ 2011, dự án Nescafé Plan với chương trình “gắn kết với nông dân” của Công ty Nestlé Việt Nam đã tập huấn và đào tạo kỹ thuật canh tác bền vững cho hơn 230.000 lượt nông dân, giúp 21.000 nông hộ đạt chứng chỉ cà phê quốc tế 4C, phân phối trên 36 triệu cây giống kháng bệnh năng suất cao, qua đó giúp cải tạo, tái canh 34.000 ha cà phê già cỗi tại khu vực Tây Nguyên. Nhờ sự giúp đỡ về kỹ thuật canh tác như: nhân giống, kỹ thuật tưới nhỏ giọt, tỉa cảnh, kỹ thuật thu hoạch và bảo quản sau thu hoạch…đã góp phần đưa năng suất cà phê tăng 30%, duy trì môi trường canh tác bền vững để đối phó với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cà phê, phát triển liên kết chuỗi, với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành tham chiếu cho cà phê Robusta thế giới. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Ảnh Ảnh chuyên đề

Tin mới

TTXVN