Hải Dương: Diễn tập đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng năm 2019

  • Các đội diễn tập ứng phó với các tình huống gây mất an toàn an ninh mạng. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Các đội diễn tập ứng phó với các tình huống gây mất an toàn an ninh mạng. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
  • Các đội diễn tập ứng phó với các tình huống gây mất an toàn an ninh mạng. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
    Các đội diễn tập ứng phó với các tình huống gây mất an toàn an ninh mạng. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN
Chiều 16/12/2019, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương tổ chức diễn tập đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng năm 2019. Chương trình giúp nâng cao nhận thức và trình độ, năng lực phòng chống phần mềm độc hại, đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao chỉ số xếp hạng về an toàn thông tin của Hải Dương. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Chuyên đề

Tin mới

TTXVN