Các doanh nghiệp Hà Nam tuyển dụng lao động số lượng lớn

  • Công nhân lao động làm việc tại nhà máy Elmich Hà Nam.  Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
    Công nhân lao động làm việc tại nhà máy Elmich Hà Nam. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
  • Phỏng vấn tuyển dụng lao động tại Ngày hội việc làm tỉnh Hà Nam 2024. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
    Phỏng vấn tuyển dụng lao động tại Ngày hội việc làm tỉnh Hà Nam 2024. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
  • Phỏng vấn tuyển dụng lao động tại Ngày hội việc làm tỉnh Hà Nam 2024. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
    Phỏng vấn tuyển dụng lao động tại Ngày hội việc làm tỉnh Hà Nam 2024. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN
Nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh khi các đơn hàng được đặt trở lại, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở Hà Nam đang cần tuyển dụng số lượng lớn lao động. Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam, năm 2024, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp của tỉnh có nhu cầu tuyển dụng trên 16.000 lao động. Ảnh: Đại Nghĩa - TTXVN

Chuyên đề

Tin mới

TTXVN