Lễ công bố Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại

  • Trong ảnh: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam ông Michael Croft trao công bố Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO cho Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam ông Michael Croft trao công bố Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO cho Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
  • Trong ảnh: Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam ông Michael Croft trao công bố Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO cho Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
    Trong ảnh: Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam ông Michael Croft trao công bố Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO cho Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN
Tối 13/12/2019, tại Tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Hà Nội gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO và khai mạc Lễ hội Văn hóa dân gian trong đời sống đương đại. Ảnh: Thành Đạt - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Chuyên đề

Tin mới

TTXVN