Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam

 • Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ LB Nga Gennady Bezdetko. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ LB Nga Gennady Bezdetko. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ LB Nga Gennady Bezdetko. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ LB Nga Gennady Bezdetko. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ LB Nga Gennady Bezdetko. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ LB Nga Gennady Bezdetko. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ LB Nga Gennady Bezdetko. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ LB Nga Gennady Bezdetko. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
 • Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ LB Nga Gennady Bezdetko. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
  Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ LB Nga Gennady Bezdetko. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Sáng 17/6/2024, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Chuyên đề

Tin mới

TTXVN