Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc tại Bình Thuận

 • Trong ảnh: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN
Sáng 21/4/2019, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn dẫn đầu Đoàn công tác làm việc với tỉnh Bình Thuận về việc tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (2009 - 2019) và kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN