Vĩnh Phúc: Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

 • Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ của huyện Bình Xuyên tại Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ của huyện Bình Xuyên tại Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục hát múa của đội văn nghệ Công an tỉnh Vĩnh Phúc tại Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Tiết mục hát múa của đội văn nghệ Công an tỉnh Vĩnh Phúc tại Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Năm đơn vị: huyện Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc,Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng ủy khối doanh nghiệp nhận Giải B Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Năm đơn vị: huyện Tam Đảo, huyện Bình Xuyên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc,Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng ủy khối doanh nghiệp nhận Giải B Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ với chủ đề
  Trong ảnh: Tiết mục văn nghệ với chủ đề "Hát dưới cờ Đảng quang vinh" của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc tại Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổ hợp hát múa
  Trong ảnh: Tổ hợp hát múa "Sáng mãi niềm tin với Đảng" của huyện Bình Xuyên tại Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
 • Trong ảnh: Ba đơn vị: huyện Vĩnh Tường, thành phố Vĩnh Yên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc nhận Giải A Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
  Trong ảnh: Ba đơn vị: huyện Vĩnh Tường, thành phố Vĩnh Yên, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc nhận Giải A Liên hoan văn nghệ quần chúng chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN
Ngày 25/9/2020 tại thành phố Vĩnh Yên, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng năm 2020 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ảnh: Hoàng Hùng - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN