COVID-19: Vận tải hành khách tại Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại

 • Tromg ảnh: Xe buýt vào trạm đón, trả khách trên phố Giảng Võ, sáng 14/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Tromg ảnh: Xe buýt vào trạm đón, trả khách trên phố Giảng Võ, sáng 14/10. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Các xe của Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội chuẩn bị xuất bến lúc 5h10’ ngày 14/10. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Các xe của Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội chuẩn bị xuất bến lúc 5h10’ ngày 14/10. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Khu đậu xe của Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội tại 29 Lạc Trung sáng 14/10. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Khu đậu xe của Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội tại 29 Lạc Trung sáng 14/10. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Anh Vũ Duy Khánh chờ xe buýt tuyến 18 tại trạm đón, trả khách trên phố Giảng Võ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Anh Vũ Duy Khánh chờ xe buýt tuyến 18 tại trạm đón, trả khách trên phố Giảng Võ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Khách lên xe buýt tại trạm đón, trả khách trên phố Giảng Võ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Khách lên xe buýt tại trạm đón, trả khách trên phố Giảng Võ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Xe taxi được phép hoạt động với 50% số lượng phương tiện được Sở GTVT cấp phù hiệu còn hiệu lực. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Xe taxi được phép hoạt động với 50% số lượng phương tiện được Sở GTVT cấp phù hiệu còn hiệu lực. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Xe buýt đón khách tại trạm đón, trả khách trên phố Giảng Võ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Xe buýt đón khách tại trạm đón, trả khách trên phố Giảng Võ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Xe buýt đón khách tại trạm đón, trả khách trên phố Giảng Võ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Xe buýt đón khách tại trạm đón, trả khách trên phố Giảng Võ. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Khách lên xe buýt tại trạm đón, trả khách trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Khách lên xe buýt tại trạm đón, trả khách trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhiều hành khách đã di chuyển bằng xe buýt tuyến 08B: Long Biên - Vạn Phúc (Thanh Trì). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Nhiều hành khách đã di chuyển bằng xe buýt tuyến 08B: Long Biên - Vạn Phúc (Thanh Trì). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Taxi đưa đón khách trở lại, sáng 14/10. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Taxi đưa đón khách trở lại, sáng 14/10. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Nhiều hành khách đã di chuyển bằng phương tiện xe buýt trong ngày hoạt động trở lại (ảnh chụp sáng 14/10 trên xe tuyến 34: Bến xe Gia Lâm - Bến xe Mỹ Đình). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Nhiều hành khách đã di chuyển bằng phương tiện xe buýt trong ngày hoạt động trở lại (ảnh chụp sáng 14/10 trên xe tuyến 34: Bến xe Gia Lâm - Bến xe Mỹ Đình). Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Xe buýt tuyến 34 (Bến xe Gia Lâm - Bến xe Mỹ Đình) trả khách trên phố Hai Bà Trưng. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Xe buýt tuyến 34 (Bến xe Gia Lâm - Bến xe Mỹ Đình) trả khách trên phố Hai Bà Trưng. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Lái xe Hoàng Quốc Bảo và nhân viên bán vé tuyến xe buýt BRT 01 Kim Mã - Yên Nghĩa ký lệnh điều động xe xuất bến Kim Mã. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lái xe Hoàng Quốc Bảo và nhân viên bán vé tuyến xe buýt BRT 01 Kim Mã - Yên Nghĩa ký lệnh điều động xe xuất bến Kim Mã. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Tromg ảnh: Xe tuyến xe buýt BRT 01 chuẩn bị rời bến Kim Mã. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Tromg ảnh: Xe tuyến xe buýt BRT 01 chuẩn bị rời bến Kim Mã. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Tromg ảnh: Tuyến xe buýt BRT 01 Kim Mã - Yên Nghĩa xuất phát từ bến Kim Mã. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Tromg ảnh: Tuyến xe buýt BRT 01 Kim Mã - Yên Nghĩa xuất phát từ bến Kim Mã. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Tromg ảnh: Các xe buýt BRT 01 Kim Mã - Yên Nghĩa xuất bến Kim Mã. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Tromg ảnh: Các xe buýt BRT 01 Kim Mã - Yên Nghĩa xuất bến Kim Mã. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lệnh xuất bến của lái xe buýt BRT tuyến 01. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lệnh xuất bến của lái xe buýt BRT tuyến 01. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Tuyến xe buýt 107 Kim Mã - Làng Văn hóa du lịch rời bến Kim Mã. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Tuyến xe buýt 107 Kim Mã - Làng Văn hóa du lịch rời bến Kim Mã. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lái xe tuyến xe buýt 107 Vũ Như Thắng chuẩn bị rời bến Kim Mã. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lái xe tuyến xe buýt 107 Vũ Như Thắng chuẩn bị rời bến Kim Mã. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Lái xe Hoàng Quốc Bảo tuyến xe buýt BRT 01 Kim Mã - Yên Nghĩa xuất phát từ bến Kim Mã. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
  Trong ảnh: Lái xe Hoàng Quốc Bảo tuyến xe buýt BRT 01 Kim Mã - Yên Nghĩa xuất phát từ bến Kim Mã. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
 • Trong ảnh: Kiểm tra thông tin lái xe của Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội trước khi xuất bến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Kiểm tra thông tin lái xe của Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội trước khi xuất bến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) cho vận hành 50% công suất số xe, chia làm 13 tuyến và nhánh tuyến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) cho vận hành 50% công suất số xe, chia làm 13 tuyến và nhánh tuyến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Kiểm tra thông tin lái xe của Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội trước khi xuất bến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Kiểm tra thông tin lái xe của Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội trước khi xuất bến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) cho vận hành 50% công suất số xe, chia làm 13 tuyến và nhánh tuyến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Xí nghiệp Xe buýt Hà Nội (Tổng Công ty Vận tải Hà Nội) cho vận hành 50% công suất số xe, chia làm 13 tuyến và nhánh tuyến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Phụ xe Nguyễn Ngọc Hường (xe 100 tuyến Đặng Xá - Long Biên) vệ sinh xe trước khi xuất bến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Phụ xe Nguyễn Ngọc Hường (xe 100 tuyến Đặng Xá - Long Biên) vệ sinh xe trước khi xuất bến. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Phụ xe Nguyễn Ngọc Hường (xe 100 tuyến Đặng Xá - Long Biên) dán mã QR tại bến để hành khách thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Phụ xe Nguyễn Ngọc Hường (xe 100 tuyến Đặng Xá - Long Biên) dán mã QR tại bến để hành khách thực hiện khai báo y tế. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
 • Trong ảnh: Lái xe Ngô Kim Tuyến (tuyến 100 Đặng Xá - Long Biên) vui mừng khi tuyến xe được hoạt động trở lại. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
  Trong ảnh: Lái xe Ngô Kim Tuyến (tuyến 100 Đặng Xá - Long Biên) vui mừng khi tuyến xe được hoạt động trở lại. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Từ 6h ngày 14/10/2021, hoạt động vận tải hành khách gồm xe buýt, xe taxi tại Hà Nội bắt đầu hoạt động trở lại sau gần 3 tháng tạm ngừng do dịch COVID-19. Các hoạt động này phải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải: xe buýt được phép hoạt động 50% biểu đồ chạy xe, xe taxi được phép hoạt động 50% số lượng phương tiện được Sở cấp phù hiệu còn hiệu lực. Ảnh: TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN