UBTV Quốc hội xem xét việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Duy Giảng phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN
Chiều 16/9/2020, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục Phiên họp thứ 48, xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN