UBTV Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo phòng chống tội phạm và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo công tác. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo công tác. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo tóm tắt về công tác thi hành án. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo tóm tắt về công tác thi hành án. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo tóm tắt về công tác thi hành án. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày báo cáo tóm tắt về công tác thi hành án. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày báo cáo công tác thi hành án. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày báo cáo công tác thi hành án. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày báo cáo (tóm tắt) về công tác phòng, chống tham nhũng. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Sáng 12/9/2019, tại Nhà Quốc hội tiếp tục diễn ra Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội để cho ý kiến về các báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN