Tiến tới Đại hội XIII của Đảng: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
 • TTrong ảnh: Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
  TTrong ảnh: Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tại Đại hội. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đại biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Đoàn chủ tịch Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Đoàn chủ tịch Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
 • Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
  Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN
Sáng 27/10/2020, tại thành phố Thanh Hóa, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Minh chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương cùng 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 229.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN