Thừa Thiên - Huế: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5

  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 tại khu cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 tại khu cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 tại khu cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 tại khu cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN
  • Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 tại khu cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN
    Trong ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 tại khu cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN
Ngày 17/9/2020, Đoàn công tác của Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu về kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 tại khu cảng cá Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ảnh: Đỗ Trưởng-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN