Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania

 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania Stefan-Radu Oprea. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania Stefan-Radu Oprea. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania Stefan-Radu Oprea. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania Stefan-Radu Oprea. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania Stefan-Radu Oprea. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania Stefan-Radu Oprea. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
 • Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania Stefan-Radu Oprea. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
  Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania Stefan-Radu Oprea. Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Chiều 20/11/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Du lịch Romania Stefan-Radu Oprea. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ảnh Ảnh thời sự trong nước

Tin mới

TTXVN